Ludzie spod krzyża

Dziwny jest ten świat

SONY DSC

Taki temat niesie nam w tym roku Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny. Każdy z nas kiedyś stanie pod krzyżem – czy tego chce, czy nie. Warto się więc przygotować na to stanięcie z innymi pod krzyżem.

Niedawno, podczas  konwencji wyborczej kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy, córka Czesława Niemena – Natalia – zaśpiewała słynną piosenkę ojca „Dziwny jest ten świat”. Znamy jej mocne i prawdziwe przesłanie:
Dziwny jest ten świat,
gdzie jeszcze wciąż
mieści się wiele zła.
I dziwne jest to,
że od tylu lat
człowiekiem gardzi człowiek.

(…) często jest,
że ktoś słowem złym
zabija tak, jak nożem.

(…) Nadszedł już czas,
najwyższy czas,
nienawiść zniszczyć w sobie. 

Oczywiście zaraz pojawiły się komentarze na portalach internetowych, potwierdzające, że świat, w którym żyjemy jest „dziwny”: przepełniony nienawiścią, złem, pogardą. Słowem zabija się jak mieczem. Cytuję: „O nie. Taka wokalistka, taki piękny głos, a mózg zlasowany ideologią religijną. Natalio! Nie idź tą drogą!” A przecież już tyle lat śpiewamy, żeby nienawiść zniszczyć w sobie. Jak trudno przychodzi to niektórym…

Jezus to uczynił już dawno, bo 2000 lat temu. Na KRZYŻU. Staję więc i ja pod NIM. Razem z umęczonymi mieszkańcami Ukrainy, z koptyjskimi chrześcijanami z Egiptu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę