Exodus: Pokonać ciemność

W piątek 7 października br. młodzież z parafii św. Stanisława BM w Strzygach wzięła udział w nocnym marszu do lasu nad jeziorem Warpalickim pod hasłem „Exodus: Pokonać ciemność”. Rozpoczęliśmy w kościele o g. 21.00 odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym tematyki exodusu – wyjścia człowieka młodego z piaskownicy życia w życie człowieka dorosłego i dojrzałego, ruszyliśmy do lasu.

Pokonać Ciemność

Pomysłodawcą wyprawy była katechetka i doradca życia rodzinnego p. Sylwia Maćkiewicz, a  pomagali katechetka p. Małgorzata B., kościelny p. Sławomir B., nauczyciel SP w Strzygach p. Andrzej S. oraz p. Renata Z., p. Radosław M. i Rodzice. Marsz zakończył się ok. północy grillowaniem w ogrodzie parafialnym, oczywiście z dyspensą proboszcza od postu. Uczestnikami byli w większości kandydaci do bierzmowania – ok. 50 osób.

Pani Sylwia wygłosiła trzy krótkie konferencje na temat jak pokonać ciemności: duszy, relacji, życia, których podsumowanie streściła w14 punktach.

Pamiętaj:
1. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych/uczuciowych nigdy nie jesteś sam.

2. Toksyczne relacje bywają ubrane w śmiech, zabawę, przyjemność, ale nie prowadzą do dobrego, a fałszywa otoczka w którymś momencie przestaje wywoływać radość, a daje ból i pozostawia pustkę.

3. Nie pociągaj innych do złego i nie towarzysz w złym drugiemu. Krocząc w ciemności Ty możesz być przyczyną upadku drugiej osoby lub sam upaść, a czasem ciężko wychodzi się z takich upadków.

4. Niech Twoje decyzje będą odpowiedzialne. Jeśli popełniasz błędy, to staraj się je naprawiać i do nich przyznawać.

5. Nigdy nie obrażaj uczuć osoby, która się przed Tobą otworzyła. Szanuj każdego!

6. Nie zostawiaj drugiego w potrzebie. Jeśli widzisz, że ktoś sobie nie radzi – bądź światłem dla niego.

7. Nie wstydź się Jezusa!

8. Zrób rachunek sumienia nawet jeśli wczoraj byłeś u spowiedzi. Zastanów się ile w Twojej duszy jest grzechów, o których nigdy nie powiedziałeś, których nie potrafisz nazwać. (Nie musisz nazywać grzechu.. powiedz czego on dotyczy)

9. Nie gnij od środka! Bywają tak piękne jabłka, że mogą reklamować sady, ale nigdy z nich soku nie będzie, ani smakować nie będą, bo od środka zaczęły się psuć.

10. Szukaj wzorców i autorytetów, które wnoszą do Twojego życia światło i nadzieję.

11. Mów bliskim, że ich kochasz. Przytul się do mamy, taty, babci, dziadka, siostry, brata...

12. Miej wiarę, w której głośno mówisz Wierzę!

14. Niech Jezus będzie twoim światłem. Ty bądź nim dla innych - Nie neonem, fleszem, blaskiem - światłem, które poradzi sobie z każdą ciemnością, a nie oślepia.

15. Odważny to nie ten, który się nie boi, ale ten, kto chce.

Polecamy się młodzieży i liczymy na kolejne dobre pomysły. Grupa się tworzy i powiększa… pokonaliśmy ciemności. Jesteśmy odważni!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę