Dzieci wiedzą lepiej: jestem z Kościoła

Kosciol Strzygi

Kiedyś w radiowej Trójce była popularna, kilkuminutowa audycja „Dzieci wiedzą lepiej”, w której dziennikarka Katarzyna Stoparczyk rozmawia z przedszkolakami na poważne tematy. Kasia Stoparczyk pyta, a dzieci odpowiadają na różne tematy.

Podobną aktywność dzieci zauważyłem także w kościele. W ostatnią niedzielę (Palmową) na Mszach było dużo ludzi, rodzin z dziećmi. Czteroletni Tobiasz podczas Mszy biegał w kościele i zwiedzał. Gdy przyszedł czas na Komunię, jak zawsze wierni ustawili się w dwa rzędy, aby przyjąć Komunię. Tobiasz też podszedł i usiadł na posadzce przed ołtarzem, między podchodzącymi po Komunię i wpatrywał się uważnie. Medytował cud Eucharystii. Tak spontanicznie, bez udawania, nie na pokaz.

Uczę w szkole podstawowej i tam na przerwach mam też dyżury. To było na początku Wielkiego Postu. Dyżuruje na parterze, tam gdzie jest oddział przedszkolny. Na przerwie, w pewnym momencie wracają z łazienki przedszkolaki. Idą parami i zatrzymują się przed wejściem do klasy. Trzyletni Wojtek patrzy na mnie poważnie i mówi do mnie z mocą: „Znam cię! Ty jesteś z kościoła!”. Dał tym samym piękne świadectwo rodzicom, którzy w każdą niedzielę w komplecie z dziećmi są na Mszy świętej. I dla mnie to było miłe, że ktoś mnie rozpoznaje właśnie z tego świętego i ważnego miejsca, jakim jest kościół. Kojarzy mnie z naszą piękną świątynią. To takie ważne jest, aby od „małego” prowadzić dzieci do świątyni, nawet gdy biegają i trochę hałasują.

Kościół w Strzygach położony jest na niewielkim wzniesieniu. Są trzy bramy prowadzące do niego. Każdą z nich wchodzimy pod górę. Ta świątynia to druga Góra Tabor – góra z widokiem na niebo. Potrzebny jest nam ten widok, bo nasze oczy zmęczone od patrzenia na wojnę, śmierć niewinnych ludzi, płacz, tułaczkę, ucieczkę. Dobrze, że mamy tę świątynię – Górę Tabor, bo łatwo gubimy cel, perspektywę, punkt odniesienia. A przecież góra oznacza wyjście z doliny…

Dobrze nam tu być! Dobrze, że jestem z KOŚCIOŁA. Dzieci wiedzą najlepiej!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę