Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?

SONY DSC

To pytanie wyjęte jest z Ewangelii jutrzejszej, czyli z IV Niedzieli Zwykłej rok B. Pozostaje zawsze aktualne, ale chyba szczególnie dzisiaj. Tak się złożyło, że w Gimnazjum oglądaliśmy film „Egzorcyzmy Emily Rose”, który niesie ze sobą niezwykle ważne przesłanie. Najmocniej zostało ono podkreślone w ostatniej scenie, gdy opętana dziewczyna pragnie, aby na jej nagrobku zapisać słowa z (Flp 2, 12): „…zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem…”.

Zniewoleń, uzależnień i opętań jest coraz więcej, bo rośnie zainteresowanie okultyzmem, magią, wróżbiarstwem, horoskopami, nihilizmem, bezsensem, awersją do wszelkiego rodzaju sacrum. Szatan nienawidzi Boga, Jezusa, Maryi, Kościoła, Pisma Świętego, kapłanów. Zdarza się, że człowiek, którym włada demon, nie może wejść do kościoła. Na początku roku otrzymałem takiego SMS-a: „Czy chcesz wiedzieć co przyniesie Ci 2015 rok? Wróżbita Maciej rozłożył karty i jest w szoku! Odbierz swój bezpłatny horoskop. Wyślij bezpłatny sms LOS na nr…”

Zniewoleń przybywa, bo wielu Europejczyków w swoim życiu kieruje się relatywizmem moralnym i hedonizmem. Przykładem jest choćby wprowadzenie przez KE i nasz rząd tzw. wczesnoporonnej pigułki "PO" - to przecież aborcja zalegalizowana, nawet dla dzieci i bez recepty...

Jednym z symptomów zniewolenia przez szatana jest odraza i niechęć do osób duchownych. Widzę to po niektórych „owocach” wizyty duszpasterskiej: są tacy, którzy uciekają z kolędy, aby się nie spotkać z kapłanem, inni zamykają drzwi swego domu. Ostatnio „gwiazda” Kora tak wyraziła się o biskupach. Na jakiej podstawie? Dlaczego z jej ust płynie taka niechęć, odraza i nieprawda. Biskup to sługa sług. Słychać znów to ewangeliczne pytanie: „Czego chcesz od nas, Jezusie…?
Są też inne przejawy zniewolenia: wstręt do sakramentów, omijanie kościoła, niespodziewane agresywne zachowania, niewyjaśnione dolegliwości zdrowotne. Osoba opętana może funkcjonować z pozoru zupełnie normalnie. Czasami ktoś nieswojo czuje się w jej towarzystwie, czy zwróci uwagę na „błędne oczy”. Takie oczy zobaczyłem niedawno; widziałem w nich coś złego, niespokojnego, taki nihilizm, bezsens, dzikość. W kościele nie widzę tej osoby, na czas kolędy od kilku lat ewakuuje się poza dom. I pozostaje to otwarte pytanie: „czego chcesz od nas Jezusie…?” No właśnie: CZEGO?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę