Bóg u was jakby bliższy jest…

Refleksje na Boże Ciało...

SONY DSC

Wczoraj odwiedzili naszą wspólnotę dziennikarze z Polskiego Radia PiK. Przygotowywali materiał na audycję o naszych lokalnych patriotach, która ma być emitowana w Boże Ciało po południu. Porozmawialiśmy o proboszczu z czasów Powstania Styczniowego – ks. Macieju Smoleńskim i jego przyjacielu, Aleksandrze Wysockim, właścicielu Dulska. Wspomniałem o tablicy pamiątkowej poświęconej naszym bohaterom sprzed 150 lat, przypomniałem o bohaterach z czasów II wojny światowej, o proboszczu ks. Stanisławie Nowaku, który został zamęczony przez z hitlerowców, o wojnie z  bolszewikami. Redaktorzy podkreślili, że w tak małej miejscowości, można spotkać tak wspaniałych i ciekawych bohaterów, ludzi oddanych Ojczyźnie, wspólnocie lokalnej, kochających Boga i ludzi, Kościół i dobro wspólne. Skąd zatem biorą się takie piękne życiorysy? Odpowiedź wydaje się prosta. Ks. Smoleński i ks. Nowak dawali ludziom Boga w chlebie. Pokarmem tych bohaterów była Eucharystia. Ich kulturą Boże Ciało. Odpoczynkiem adoracja i procesja. Tu jest źródło przyzwoitości, patriotyzmu, oddania, miłości, zwyczajnej i powszedniej świętości, pojednania ze sobą, z drugim i z Bogiem. Tego uczy Msza święta, Boże Ciało, adoracja Najświętszego Sakramentu i procesje. Widać to zwłaszcza w kontekście ostatnich afer w środowisku ludzi trzymających władzę. Bo z kim przestajesz, takim się stajesz!

Pani redaktor podsumowała nasze spotkanie, że w Dulsku jakoś Bóg jest bliższy, to się czuje w małym, drewnianym kościele, w rozmowie ze spotkanymi ludźmi.

Jutro Boże Ciało. Jak dobrze, że Bóg pozostał z nami w kawałku chleba. I jest pokarmem, uzdrowieniem, źródłem jedności. Dzięki Eucharystii nie zwariuję w tym szalonym świecie. Dlatego „Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, Pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi, I jak się Jego dzieciom powodzi.” Witaj pokarmie!  Witaj pokarmie! Polecam dobry materiał na medytację:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę