Bufet obficie zaopatrzony


Pojawiło się na portalu społecznościowym zaproszenie na zabawę: „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w K. serdecznie zaprasza wszystkich miłośników tańca na zabawę taneczną która odbędzie się 16.04.2017 r. w remizie strażackiej OSP K. Rozpoczęcie zabawy o godzinie 20:00. Zabawę poprowadzi zespół z Nowego Miasta Lubawskiego. Bufet obficie zaopatrzony”.

To bardzo dobrze, że ludzie chcą się dzisiaj bawić, integrować, cieszyć życiem. To widać, że gdzie się ludzie potrafią dobrze zabawić i spędzić czas ze sobą w realu, to tam rodzi się więcej dzieci. W tym roku było do tej pory 5 chrztów w parafii, a w tym aż 3 z jednej z mniejszych miejscowości w parafii – właśnie z tej, w której ma odbyć się zabawa.

Odpisałem na to zaproszenie tak: A ja ze swej strony w imieniu naszej Rodziny parafialnej serdecznie zapraszam wszystkich miłośników JEZUSA Z NAZARETU na obchody Wielkiego Tygodnia, który uroczyście rozpoczniemy w Niedzielę Palmową 09.04. 2017 r. o g. 8.00, 9.30, 11.00 w naszym parafialnym kościele. Następnie zapraszam na Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota o g. 18.00 (13 – 16 kwietnia). Oj, będzie się działo! Usłyszymy Słowo Boże, będziemy mogli adorować Pana Jezusa i przyjąć Go w Komunii świętej, zabiegani i opóźnieni mogą wyspowiadać się i pomodlić, a Druhny i Druhowie Strażacy  –  Rycerze św. Floriana podejmą nocne czuwanie przy Grobie Pańskim. Poświęcę pokarmy na stoły wielkanocne. Bohaterem tych wydarzeń będzie sam Jezus z Nazaretu. Bufet Słowa Bożego i Miłosierdzia będzie obficie zaopatrzony w te dni.

To wszystko, jak mawiali nasi przodkowie: aby być „do tańca i do różańca…!”, a nie jak bywa często dzisiaj: tylko do tańca…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę