30 rocznica

Jub 30

W tym majowo – czerwcowym czasie, gdy kończy się okres Wielkanocny i przypominamy sobie najważniejsze tajemnice naszej wiary: Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, Trójcę Przenajświętszą, Boże Ciało, to wtedy wielu księży wspomina jubileusze święceń kapłańskich. W tym roku nadszedł czas na 30 -lecie moich święceń kapłańskich.
Słowa św. Jana Pawła II z książki Dar i Tajemnica powinny stać się dobrym komentarzem do każdego jubileuszu kapłańskiego. Dziękując Bogu za ten niezwykły i niezasłużony dar kapłaństwa, pragnę uczynić je swoimi: „Każde powołanie kapłańskie w swojej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy”.
Dlatego potrzebne jest wsparcie naszych ludzkich i kapłańskich rąk, bo często w różnych sytuacjach zwyczajnie opadają nam ręce… I tu potrzebne jest podtrzymanie ich – jak u Mojżesza podczas bitwy pod Refidim. Gdy ręce były w górze, Izrael zwyciężał.
13 czerwca we wspomnienie św. Antoniego w parafii Strzygi przeżyliśmy jubileusz 30 -lecia święceń kapłańskich. Zaprosiłem kolegów rocznikowych (wyświęconych w 1992r.) wraz z wychowawcą ks. prof. Henrykiem Seweryniakiem, który wygłosił Słowo Boże. Jest do odsłuchania tu: homilia ks. prof. Henryka Seweryniaka w Strzygach
Pani Sylwia Maćkiewicz – prezes POAK, katechetka, doradca życia rodzinnego stworzyła mądrą modlitwę wiernych w oparciu o mój ulubiony PS 16. Pamiętam dobrze medytację nad tym psalmem ks. prof. Henryka Seweryniaka przed obłóczynami dla naszego rocznika. Można ją przeczytać i pomodlić się nią za kapłanów:

MODLITWA POWSZECHNA 13.06.2022 r. Strzygi, g.11.00
1. Zachowaj mnie Boże, bo uciekam się do Ciebie, mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Módlmy się za Kościół Święty, by niestrudzenie głosił światu Dobrą Nowinę o Chrystusie. Ciebie prosimy
2. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
Módlmy się za kapłanów, którzy dziś obchodzą jubileusz święceń, a także za ks. Henryka, aby obdarzeni potrzebnymi łaskami byli wierni Bogu i Kościołowi.
3. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
Módlmy się o pokój na świecie, by nikt nie doświadczał już niszczycielskiego okrucieństwa wojny.
4. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Módlmy się za młodzież, by dobrze rozpoznawała drogi swego życia, oraz o liczne powołania do służby kapłańskiej.
5. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Módlmy się za zmarłych kapłanów, by mogli radować się obecnością Boga.
6. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy.
Módlmy się za nas tu zgromadzonych, byśmy doceniali kapłanów, modlili się za nich i dawali wsparcie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę