Był pucybutem, został kardynałem

Duch Święty wieje, kędy chce, dlatego w tegoroczną Pięćdziesiątnicę efektem Jego pracy było ogłoszenie nowych kardynałów w Kościele. Z satysfakcją dowiedzieliśmy się o kolejnym Polaku w tym gronie – abp. Konradzie Krajewskim z Łodzi, ale najciekawsze CV w gronie przyszłych purpuratów ma jednak arcybiskup z Boliwii.

Duch Święty wieje, kędy chce, dlatego w tegoroczną Pięćdziesiątnicę efektem Jego pracy było ogłoszenie nowych kardynałów w Kościele. Z satysfakcją dowiedzieliśmy się o kolejnym Polaku w tym gronie – abp. Konradzie Krajewskim z Łodzi, ale najciekawsze CV w gronie przyszłych purpuratów ma jednak arcybiskup z Boliwii.

Media już od kilku dni publikują informacje o hierarchach, których Ojciec święty Franciszek zaprosił 29 czerwca 2018 roku na konsystorz do Watykanu. Przyszli kardynałowie reprezentują całe spektrum ludzkich losów. Z odwagi słynie 70-letni abp Louis Raphaël I Sako, patriarcha Babilonii dla Chaldejczyków, który nie bał się potępiać zbrodni Państwa Islamskiego (ISIS), jak również krytykować krajów i organizacji muzułmańskich, które nie pomagają cierpiącym chrześcijanom.

Natomiast 74-letni abp Pedro Ricardo Barreto Jimeno SJ, arcybiskup Huancayo w Peru  jest znanym bojownikiem o prawa ludności autochtonicznej. A 73-letni abp Joseph Coutts, arcybiskup Karaczi w Pakistanie w 2007 r. otrzymał od Katolickiego Uniwersytetu w Eichstätt-Ingolstadt w Niemczech Nagrodę Shalom za zaangażowanie w dialog międzyreligijny w Pakistanie.

Wydaje się jednak, że najciekawszym życiorysem może pochwalić się 81-letni biskup Toribio Ticona Porco z Boliwii: był pucybutem, sprzedawcą gazet, górnikiem i burmistrzem. Gdy już był księdzem, został aresztowany za obronę ubogich. KAI cytuje taką oto jego wypowiedź: „Jestem biskupem najbiedniejszych, synem górnika, rolnikiem, zwykłym [człowiekiem]. Ale takie są zamysły Boga i nie mogę ich odrzucić, muszę przyjąć”. Arcybiskupowi zależy także, aby jego nominacja przyczyniła się do „zjednoczenia w pracy dla ukochanej ziemi”.

Ta nominacja, to w pewien sposób ukłon w stronę tych wszystkich, którzy pracują rękami nie na klawiaturze komputera, ale pod niebem - w słońcu i w deszczu, na ulicach miast czy w pyle węglowym. Dla tych, którzy wykonują ciężką pracę fizyczną, czasami w ekstremalnie trudnych warunkach, co zawsze zasługuje na szacunek, a nigdy nie zasługuje na pogardę.

Nie mogę nie zacytować w tym miejscu mojego intelektualnego guru śp. ks. Janusza S. Pasierba: „Zbawiam świat i siebie gdy jestem inżynierem, poetą, robotnikiem, pielęgniarką, lekarzem, szoferem, proboszczem, studentem, gospodynią, tancerką, aktorem, urzędnikiem, zwłaszcza jeśli dzięki temu co robię, na świecie jest trochę jaśniej i lepiej, gdy świadomie działam na rzecz poprawy duchowej i materialnej człowieka i stosunków międzyludzkich, gdy zmniejszam na świecie współczynnik okrucieństwa przez życzliwość i braterstwo, przez dodawanie ludziom otuchy” (Czas otwarty).

Do teraz znane było powiedzenie „od pucybuta do milionera”. Od teraz popularne może stać się „od pucybuta do kardynała”. Tak to już jest, że Pan Bóg, tylko sobie wiadomymi drogami, prowadzi ludzi do urzędów w Kościele.

foto: deon.pl

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę