Pięćdziesiąt dni jak „wielka niedziela”

Przywykliśmy już do „czterdziestnicy” Wielkiego Postu, ale jeszcze niewystarczająco wpisał się w naszą pamięć czas Paschalny. Tymczasem: „Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, co więcej jako „wielką niedzielę” (ONRLiK 22). Wielkosobotnie „Exultet” zwiastuje święto nad świętami. Ten śpiew wprowadza chrześcijan w jego radość.

Przywykliśmy już do „czterdziestnicy” Wielkiego Postu, ale jeszcze niewystarczająco wpisał się w naszą pamięć czas Paschalny. Tymczasem: „Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, co więcej jako „wielką niedzielę” (ONRLiK  22). Wielkosobotnie „Exultet” zwiastuje święto nad świętami. Ten śpiew wprowadza chrześcijan w jego radość. 

Pascha! Obiektywna pamiątka centralnego dnia naszej wiary. Dzień, który wprowadza w misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Pascha rozpoczyna się w nocy, podczas której rozbłyska światło zwyciężając niepewność i lęki, śmierć i jej ciemności. W pierwszych dniach stworzenia Bóg powiedział: „Niech się stanie światło”  I stało się tak, jak rzekł. W naszych ostatecznych czasach (a żyjemy w nich), światło znaczy tyle, co życie wieczne. Noc zmartwychwstania rodzi nas do istnienia, w którym w Jezusie Chrystusie będziemy w pełni dziećmi Bożymi. 

Ten dzień wieczności przeżywany jest w nadziei w czynnościach liturgicznych, podczas 50-ciu dni paschalnych, które stanowią jakby „wielką niedzielę”! Wszystkie teksty słowa Bożego, które są wówczas czytane, zarówno te z niedziel, jak i z dni powszednich przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego, przynoszą myśl o misterium życia, które św. Łukasz wypowiada w odniesieniu do jednego dnia: Jezus umarł i zmartwychwstał, posłał w nas swego Ducha Miłości, Czułości, Prawdy i Życia. 

Eucharystia pozwala żyć misterium paschalnym, ponieważ ono jest uobecniającą pamiątką  tego wyjątkowego momentu przejścia ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z grzechu do daru przebaczenia. Całe przepowiadanie mistagogiczne Ojców Kościoła było wezwaniem do uczynienia tej prawdy swoją własną, osobistą, ale w powiązaniu ze wspólnotą chrześcijańską, która przyjęła ją od czasów apostolskich. Dlatego też każdy chrześcijanin powinien nią żyć podczas całego swego ziemskiego życia.

50 dni, jak jednak wielka niedziela! Czas wtajemniczenia wielki jak Eucharystia!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę