Potrzeba ludzi sumienia

W dzień Matki Bożej Różańcowej Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z Konstytucją zapisu ustawowego nakazującego wskazanie innego szpitala lub lekarza przy odmowie świadczenia z powołaniem się na klauzulę sumienia. O zbadanie wątpliwych zapisów zwróciła się Naczelna Rada Lekarska.

W dzień Matki Bożej Różańcowej Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z Konstytucją zapisu ustawowego nakazującego wskazanie innego szpitala lub lekarza przy odmowie świadczenia z powołaniem się na klauzulę sumienia.

O zbadanie wątpliwych zapisów zwróciła się Naczelna Rada Lekarska.

Przypomnijmy sobie jak Bogdan Chazan odmówił pacjentce zabicia nienarodzonego dziecka nie wskazując innego szpitala. Późniejsza nagonka medialna doprowadziła do zwolnienia lekarza ze stanowiska dyrektora szpitala św. Rodziny w Warszawie. Prokuratura prowadziła nawet śledztwo w sprawie narażenia kobiety na niebezpieczeństwo utraty życia. Sprawę umorzono, a teraz okazuje się, że lekarz miał prawo odmówić wykonania aborcji.

Należy głosić wszem i wobec, że Bogdan Chazan jest wielki pokazując swoim kolegom lekarzom wierność swoim poglądom. On pokazał jak bronić wierności wartościom, do których należy ludzkie życie. Ten człowiek pokazał, jak należy rozumieć i kierować się zasadą klauzuli sumienia. Zapłacił za to zwolnieniem z pracy ale dziś triumfuje. Dziś wiele młodych kobiet powinno się poważnie zastanowić nad swoim postępowaniem w gabinetach ginekologicznych.

Będąc w lutym tego roku w Gostyninie Bogdan Chazan mówił, że padł ofiarą lobby in vitro - właścicieli klinik i firm farmaceutycznych. Na in vitro cwaniaki zarabiają duże pieniądze, natomiast o skutecznej i naturalnej metodzie naparotechnologii niewiele się mówi. Obecny rząd stwarza warunki do biznesu związanego z in vitro.

Mam nadzieję, że w najbliższych wyborach parlamentarnych Polacy się ockną i zagłosują na wartościowych ludzi sumienia, którzy odważnie odróżniają dobro od zła i prawdę od fałszu.

Pierwszy sygnał do zmian w kraju poszedł już w maju, kiedy wybraliśmy wartościowego prezydenta. Dziś mamy  pierwsze efekty – Andrzej Duda wetując ustawę o uzgodnieniu płci pokazał, że w Polsce może być normalnie, tylko potrzeba ludzi sumienia.

piątek, 9 października 2015

Udostępnij:
Autor wpisu Andrzej Adamski
 Andrzej Adamski
Dziennikarz, twórca portalu gostynin24.pl. Mieszka w Gostyninie.

Zobacz także:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę