Bóg wie co robi

Przed Wielkim Postem poprosiłem felietonistów piszących na administrowanym przeze mnie portalu gostynin24, aby zamieszczane treści były związane z tym szczególnym czasem oczekiwania na Zmartwychwstanie Jezusa, aby czytelnicy tak zabiegani we współczesnym świecie mogli przeczytać, „zwolnić obroty” i zastanowić się dokąd zmierzają.

Przed Wielkim Postem poprosiłem felietonistów piszących na administrowanym przeze mnie portalu gostynin24, aby zamieszczane treści były związane z tym szczególnym czasem oczekiwania na Zmartwychwstanie Jezusa, aby czytelnicy tak zabiegani we współczesnym świecie mogli przeczytać, „zwolnić obroty” i zastanowić się dokąd zmierzają.
Dla wielu chrześcijan Bóg przestał być istotnym wyznacznikiem. Znam wiernych chodzących na pielgrzymki do miejsc świętych, którzy za nic mają Wielki Post, a przecież przykazania kościelne wskazują wyraźnie na konieczność pokuty i nie ma tu żadnego ale.
W czwartą niedzielę Wielkiego Postu w kościołach czytana była Ewangelia o niewidomym, którego Jezus uzdrowił niedaleko sadzawki Siloe. Podczas Mszy Świętej w kościele NMP Matki Kościoła w Gostyninie, ksiądz Leszek Smoliński trafnie rozwinął temat ślepoty duchowej. W poniższym linku jest transmisja całej Liturgii niedzielnej.
Przejrzenie i uzdrowienie jest możliwe w spotkaniu z Jezusem, a dobrym czasem na takie spotkanie jest właśnie okres tegorocznego Wielkiego Postu, gdzie wielu z nas ma przymusową „odsiadkę” w zaciszu domowym i wreszcie dużo czasu dla siebie. Hałas świata uniemożliwia spotkanie z Bogiem, tymczasem w ciszy z dala od zgiełku wiele możemy usłyszeć i przemysleć. Dobrze o tym wiedzieli  mnisi budując klasztory na wysokich wzniesieniach gór w Meteorach, z dala od cywilizacji. Kilka lat temu zorganizowałem pielgrzymkę śladami św. Pawła po Grecji i oczywiście w programie nie mogło zabraknąć Meteorów. Jednym z uczestników tej wyprawy był starszy ateista, a ja z ciekawości dziennikarskiej zadałem mu pytanie, co sądzi o tym miejscu i dlaczego mnisi postanowili tu żyć. Krótko oznajmił, że najprawdopodobniej byli to ludzie z problemami psychicznymi. Kilka minut później podobne pytanie zadałem kapłanowi, który przemierzał z nami po tym pięknym kraju i co usłyszałem? – w ciszy lepiej spotkać Boga.
Tak sobie myślę, że gdyby nie koronawirus, wielu z nas nadal pędziłoby w tym konsumpcyjnym, liberalnym świecie, błądząc niczym ten niewidomy koło sadzawki Siloe. Moim zdaniem to nie przypadek, że w okresie Wielkiego Postu mamy pandemię koronawirusa. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wszechmogący wie co robi i daje nam kolejną okazję do odkrycia samego siebie, do wyjścia z duchowej ślepoty. Bóg wie co robi, tylko czy my to wykorzystamy?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę