Aktualności

Senator, która pomagała ludziom [portal Gościa Płockiego]

Senator, która pomagała ludziom [portal Gościa Płockiego]

- Nie lubiłaś odznaczeń, bo uważałaś, że gdy żyje się ideałami, żadne odznaczenia nie są potrzebne - mówił w Niepokalanowie o śp. senator Janinie Fetlińskiej bp Piotr Libera. czytaj więcej

Msza św. za śp. Senator Janinę Fetlińską w IX rocznicę śmierci – 13 kwietnia 2019, Niepokalanów - homilia bp. Piotra Libery

Msza św. za śp. Senator Janinę Fetlińską w IX rocznicę śmierci – 13 kwietnia 2019, Niepokalanów - homilia bp. Piotra Libery

Szanowny Panie Włodzimierzu – mężu ŚP. Pani Senator Janiny Fetlińskiej, Szanowny Panie Bartoszu – synu ŚP. Pani Senator, Czcigodny Ojcze Gwardianie, Ojcowie i Bracia Franciszkanie, Bracia Kapłani, Drogie Siostry Zakonne, Wielce Szanowny Panie Pośle – inspiratorze i organizatorze dzieła upamiętnienia Janiny Fetlińskiej – pielęgniarki, społecznika i senator Rzeczpospolitej Polskiej, czytaj więcej

Droga Krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan

Droga Krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan

W piątek przed Niedzielą Palmową płocczanie wraz z ks. biskupem Piotrem Liberą przeszli Drogę Krzyżową ulicami Starego Miasta. Wierni miasta Płocka rozważali poszczególne stacje męki Pana Jezusa, modląc się w intencji prześladowanych chrześcijan. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera poświęcił odnowiony oddział w ciechanowskim szpitalu

Ks. biskup Piotr Libera poświęcił odnowiony oddział w ciechanowskim szpitalu

O tym, że Jezus przychodzi do ludzi cierpiących i chce, aby zawierzali Mu swoje słabości, powiedział ks. biskup Piotr Libera 12 kwietnia br. podczas poświęcenia wyremontowanego oddziału onkologiczno-hematologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. czytaj więcej

Droga Krzyżowa na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach

Droga Krzyżowa na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach

Ks. biskup Piotr Libera poprowadził 11 kwietnia br. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach nabożeństwo Drogi Krzyżowej, z udziałem jego podopiecznych, pracowników i gości: - Krzyż jest kluczem, który otwiera nam bramę do życia wiecznego z Jezusem Zmartwychwstałym – zwrócił się do uczestników nabożeństwa. czytaj więcej

Zmarła Wiesława Michalak, Mama ks. Rafała Michalaka

Zmarła Wiesława Michalak, Mama ks. Rafała Michalaka

8 kwietnia zmarła Mama ks. Rafała Michalaka, Wiesława Michalak. Przeżyła 80 lat. czytaj więcej

230 pojazdów na płockiej 16. AutoFarze „Z Jezusem w drogę”

230 pojazdów na płockiej 16. AutoFarze „Z Jezusem w drogę”

Msza św. w intencji automobilistów i osób tragicznie zmarłych w wypadkach drogowych oraz poświęcenie pojazdów, znalazły się 7 kwietnia br. w programie 16. AutoFary „Z Jezusem w drogę”. Podczas niedzielnej inauguracji sezonu motoryzacyjnego na terenie parafii farnej (św. Bartłomieja) w Płocku poświęcono około 230 motocykli i samochodów. czytaj więcej

Ponad 3 tysiące maturzystów z diecezji płockiej pielgrzymowało na Jasną Górę

Ponad 3 tysiące maturzystów z diecezji płockiej pielgrzymowało na Jasną Górę

Około 3 tysiące 300 maturzystów z diecezji płockiej pielgrzymowało w tym roku na Jasną Górze. W dniach 5-6 kwietnia br. modlili się tam pod hasłem „Nie zmarnuję życia”. Młodzieży towarzyszył biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski. Świadectwo wygłosiła była modelka Anna Golędzinowska. czytaj więcej

Młodzi zapraszają na Niedzielę Palmową!

Młodzi zapraszają na Niedzielę Palmową!

14 kwietnia o godz. 15:00 w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku będziemy świętować Niedzielę Palmową z udziałem młodzieży naszej diecezji. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył ks. Biskup Mirosław Milewski. Cieszymy się, że w Centrum Sportu Rekreacji spotkamy się z ks. Piotrem Pawlukiewiczem oraz zespołem “niemaGotu”. czytaj więcej

W diecezji płockiej działa komandoria Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

W diecezji płockiej działa komandoria Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

W diecezji płockiej rozpoczął działalność Zakon Rycerzy Jana Pawła II - publiczne stowarzyszenie wiernych świeckich, któremu patronuje święty Papież z Polski. Dekret o erygowaniu zakonu w diecezji wydał Biskup Płocki Piotr Libera: - Nasza siła jest w naszej różnorodności – uważa Artur Wiśniewski, inicjator tego pomysłu. czytaj więcej

Spotkanie zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”

Spotkanie zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”

2 kwietnia br. zebrał się odnowiony skład zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”, który kilka lat temu został powołany przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę. W jego skład wchodzą osoby świeckie oraz duchowni. Są wśród nich prawnicy, seksuolog, psycholog kliniczny, delegat Biskupa Płockiego ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz kurator odpowiedzialny za monitorowanie przebiegu odbywania kary przez osoby duchowne. W spotkaniu udział wzięli Biskup Płocki Piotr Libera oraz biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę