Zmarła s. Wanda Stefania Sadowska

19 stycznia 2019 roku w domu Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Staroźrebach, w wieku 90 lat zmarła Siostra Wanda Stefania Sadowska.

Siostra_wanda.jpg

Siostra Wanda urodziła się 30 stycznia 1929 roku w Jaworzni, parafia Piekoszów k. Kielc. Do Zgromadzenia wstąpiła 6 sierpnia 1946 roku, pierwszą profesję zakonną złożyła 27 lutego 1949 roku, a profesję wieczystą 27 lutego 1954 roku. Pracowała jako pielęgniarka w Domach Opieki m.in. w Ołdakach, Goślicach, Brańszczyku i Lublinie.

Będąc już na emeryturze, od 2006 roku, przebywała w Staroźrebach. O tym czasie sama napisała na krótko przed przejściem na emeryturę: „Chciałabym mieć trochę więcej czasu dla siebie i pomyśleć o swojej duszy, by się lepiej przygotować na drogę wieczności. … Gdyby było drugie życie na pewno bym wybrała tą samą drogę, z tym, że wszystko, co robiłam do tej pory robiłabym w sposób lepszy i doskonalszy.”

Pogrzeb Siostry Wandy odbędzie się 22 stycznia 2019 roku. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 12.00 w kaplicy Sióstr Pasjonistek w Staroźrebach. Następnie ciało Zmarłej Siostry Wandy zostanie złożone w grobowcu Sióstr Pasjonistek na cmentarzu parafialnym w Staroźrebach.

s. Benedykta (przełożona domu w Staroźrebach)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę