Zmarła s. Hanna Maria Gajewska CP

Z przykrością informujemy, że dnia 12 czerwca 2020 roku w szpitalu przy ul. Banacha w Warszawie w wieku 65 lat zmarła Siostra Hanna Maria Gajewska.

Pogrzeb2.jpg

Siostra Hanna urodziła się 27 listopada 1954 roku w Kraśniku Fabrycznym. Do Zgromadzenia wstąpiła 1 lipca 1976 roku, pierwszą profesję zakonną złożyła 15 sierpnia 1979 roku, a profesję wieczystą 12 sierpnia 1984 roku. Od 1979 roku do 2020 posługiwała jako katechetka. Pracę katechetyczną rozpoczęła w warszawskim Wilanowie, a następnie kontynuowała w: Kielcach, Płocku, Ciechanowie, Gostyninie, a od 2008 roku w Staroźrebach. Była wielką czcicielką Niepokalanej. W ostatnich tygodniach swej ziemskiej pielgrzymki razem z Siostrami ze Zgromadzenia dziękowała Matce Bożej w Jasnogórskim Sanktuarium za 100 lat istnienia Sióstr Pasjonistek. Uroczystości pogrzebowe S. Hanny Marii Gajewskiej odbędą się w Staroźrebach 17 czerwca br. (środa) o godz. 13.00 Różaniec, a o godz. 14.00 Msza Święta, po której trumna z ciałem śp. s. Hanny zostanie złożona w grobowcu Sióstr Pasjonistek na miejscowym cmentarzu. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę