Zmarł ks. Zbigniew Malinowski – salezjanin

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 2 sierpnia 2022 roku zmarł ks. Zbigniew Malinowski SDB, były proboszcz czerwińskiej wspólnoty parafialnej w latach 1980 – 1984. Odszedł do Pana w 87 roku życia i 60 roku posługi kapłańskiej i 69 ślubów zakonnych.

Ks. Zbigniew Malinowski

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 6 sierpnia o godz. 11:00 w kościele klasztornym  pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lutomiersku, /archidiecezja łódzka/ przy ul. Kopernika 3.

Przed Mszą świętą żałobną o godz. 10:20 zostanie odmówiony różaniec w intencji Zmarłego Kapłana.

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Zbigniewa Malinowskiego SDB zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Lutomiersku.

Śp. ks. Zbigniewa polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

***********************

Curriculum vitae

ur. 21.06.1935 r. w Radzyminie
1952-1953 – Nowicjat: Czerwińsk nad Wisłą
02.08.1953 – Pierwsze śluby zakonne: Czerwińsk nad Wisłą
1953-1955 – Woźniaków: studia filozoficzne
1955-1957 – Słupsk: asystencja
1957-1958 – Czaplinek: asystencja
1958-1962 – Ląd nad Wartą: studia teologiczne
03.06.1962 – Święcenia kapłańskie: Ląd nad Wartą
1962-1963 – Łódź-Św. Teresa: katecheta
1963-1965 – Płock: katecheta „Stanisławówka”
1965-1970 – Lublin: studia z zakresu muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
1970-1978 – Czerwińsk nad Wisłą: katecheta
1978-1984 – Czerwińsk nad Wisłą: dyrektor wspólnoty;
1980 – 1984 – Czerwińsk nad Wisłą: proboszcz
1984-1990 – Warszawa: wikariusz inspektora Warszawskiej Inspektorii Salezjanów
1990-1997 – Warszawa: Prowincjał Warszawskiej Inspektorii Salezjanów
1997-2022 – Lutomiersk:
• 1997-2006 – dyrektor wspólnoty oraz dyrektor Salezjańskiej Szkoły Muzycznej • 2006-2015 – wikariusz dyrektora oraz dyrektor Salezjańskich Szkół Muzycznych • 2015-2018 – dyrektor wspólnoty oraz dyrektor Salezjańskich Szkół Muzycznych • 2018-2022 – wikariusz dyrektora  oraz z-ca dyrektora Salezjańskich Szkół Muzycznych

zm. 02.08.2022 r. w klasztorze salezjańskim w Lutomiersku


Wspomnienie:
Wspaniały Kapłan, Człowiek, Salezjanin, Kompozytor, Poeta, Przełożony Prowincji Salezjańskiej, Założyciel Szkoły Organistowskiej, Muzycznej I i II st. w Lutomiersku, długoletni Dyrektor tej Szkoły i Wspólnoty Salezjańskiej, Wychowawca wielu pokoleń muzyków kościelnych. Skromny, pokorny kapłan, który swoją dobrocią, przykładem, spokojem i zaangażowaniem w sprawy Boże dawał przykład Kapłaństwa i bezinteresowności. Nigdy nie dbał o "swoje ja", owszem promował innych.
Jego kompozycje pieśni kościelnych śpiewa wspólnota wiernych w Polsce i za granicą. Wydawca wielu opracowań akompaniamentów organowych do pieśni kościelnych, preludiów. Na temat Jego działalności muzycznej powstało kilka prac magisterskich. Napisał szereg tomików wierszy, w których zawarł swoje Credo zakonne, kapłańskie i człowiecze.


prof. dr hab.Roman Grucza

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę