Zmarł ks. Tadeusz Lipowski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 19 maja br. (wtorek), zmarł ks. Tadeusz Lipowski, emeryt. Przeżył 86 lat w tym 60 w kapłaństwie.

Pogrzeb.jpg

Pogrzeb śp. ks. Tadeusza Lipowskiego odbędzie się 21 maja (czwartek) o godz. 11.00 w parafii św. Marii Magdaleny w Mokowie. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczyć będzie bp Roman Marcinkowski. Natomiast 20 maja (środa) zostanie odprawiona o godz. 20.00 Msza Święta żałobna poprzedzona modlitwą różańcową (godz. 19.30). Najbliżsi zmarłego ks. Lipowskiego proszą, żeby zamiast kwiatów podczas pogrzebu złożyć ofiary do puszek na Dom Seniora Leonianum. Polecajmy Bożemu Miłosierdziu śp. ks. Tadeusza. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. Tadeusz Lipowski
ur. 1 stycznia 1934 r. w Grabowo Skorupki, par. Krzynowłoga Wielka;
diakonat: 14 czerwca 1959 r. w Płocku;
kapłaństwo: 19 czerwca 1960 r. w Płocku;
praca duszpasterska: Wyszków (wikariusz w latach 1960-1962), Poniatow (1963-1964), Ligowo (1964-1968), Ratowo (kapelan sióstr) i Radzanów (1968-1969), Płońsk (1969-1977), Kurowo (proboszcz w latach (1977-1987), Mokowo (administrator i proboszcz 1987-2009);
emeryt: 2009;
zm. 19 maja 2020 r. w Sikorzu, Leonianum.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę