Zmarł ks. Sławomir Grzela

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 30 pażdziernika br., po ciężkiej chorobie, zmarł ks. Sławomir Grzela. Przeżył 29 lat w tym 3 lata kapłaństwie.

Grzela.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Sławomira Grzeli rozpoczną się w sobotę, 2 listopada br. o godz. 19.00 Mszą Świętą żałobną w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, gdzie pracował zmarły ks. Sławomir. W niedzielę o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza Święta żałobna z udziałem duszpasterzy z dekanatu i kolegów rocznikowych ks. Sławomira w parafii św. Bartłomieja w Kuczborku. Natomiast 4 listopada br. (poniedziałek) o godz. 10.00 Mszy Świętej pogrzebowej w kościele pw. św. Bartłomieja w Kuczborku przewodniczyć będzie Biskup Mirosław Milewski. Po Mszy Świętej nastąpi złożenie ciała zmarłego Kapłana na cmentarzu parafialnym. Zgodnie z życzeniem Rodziny ks. Sławomira prosimy podczas pogrzebu, zamiast kwiatów i wiązanek, o przekazanie datków na hospicjum Caritas Diecezji Płockiej. Śp. ks. Sławomira polecamy Bożemu Milosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


śp. ks. mgr Sławomir Grzela
ur. 7 lipca 1990 w Ciechanowie;
diakonat: 16 marca 2015 w Płocku;
kapłaństwo: 4 czerwca 2016 w Płocku;
posługa duszpasterska: praktyka duszpasterska w par. św. M.M. Kolbego w Płońsku (2015); zastępstwo wakacyjne w par. św. Wojciecha w Nasielsku (2016); zastępstwo wakacyjne w par. sw. Jana Pawła II w Pułtusku (2016); wikariusz par. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie (2016); kapelan Mławskiego Szczepu ZHR "Sumatra" (2018);
zm. 30 pażdziernika 2019 w Kuczborku.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę