Zmarł ks. prał. dr Stanisław Welenc

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dziś rano (2 maja), w wieku 86 lat, odszedł do wieczności ks. prał. Stanisław Welenc.

E79b4be8-011c-43e2-8a08-bc1f350037fb.jpeg

Uroczystościom pogrzebowym przewodniczyć będzie Bp Piotr Libera, 6 maja (poniedziałek), o godz.14.00 w parafii św. Urbana w Baboszewie. Zapraszamy także na różaniec za zmarłego, który zostanie odprawiony w baboszewskim kościele, w piątek i sobotę, o godz. 19.00. Natomiast 5 maja o godz. 19.00 (niedziela) zostanie odprawiona, przy trumnie z ciałem śp. ks. Stanisława, Msza Święta żałobna  dla osób, które nie mogą uczestniczyć w pogrzebie. Zgodnie z wolą śp. ks. Stanisława informujemy, że nie jest przewidziana konsolacja po uroczystościach pogrzebowych, a jednocześnie rodzina zmarłego prosi, aby zamiast kwiatów złożyc ofiary do puszek, które przeznaczone zostaną na Dom Seniora Leonianum. Ostanie miesiące w tym domu pod troskliwą opieką mieszkał ks. prał. Welenc. Zmarłego współbrata polecajmy w modlitwach Bogu bogatemu w miłosierdzie. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. prał. dr Stanisław Welenc
ur. 9 stycznia 1933 r. w Lipnikach, parafia Rościszewo
zm. 2 maja 2019 r. w płockim szpitalu na Winiarach
diakonat: 7 kwietnia 1957 r.
prezbiterat: 8 czerwca 1958 r., Płock
Posługa duszpasterska i powierzone zadania:
1958 - wikariusz par. Wyszków;
1960 - wikariusz par. Baboszewo;
1962 - referent Referatu Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej;
1962 - wikariusz przy kościele św.Domnika, Płock;
1963 - wikariusz par. Porządzie;
1964 - wikariusz par. Rypin;
1964 - wikariusz par. Tłuchowo;
        - wikariusz par. Wyszogród
1965 - administrator par. Rzewnie;
1966 - proboszcz par. Rzewnie;
1977 - proboszcz par. Zyck;
1985 - administrator par. Gąbin;
1985 - proboszcz par. Gąbin i dziekan dekanatu gąbińskiego;
1987 - duszpasterz par. Matki Bożej Królowej Polski, Mława;
1987 - proboszcz par. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie;
1989 - proboszcz par. Baboszewo;
1998 - emeryt
Pełnił m.in funkcję: ojca duchownego w dekanacie płońskim, referenta ministrantów, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, wizytatr nauki religii. Magister i doktor teologii. Odznaczony godnością kapelana Ojca Świętego w 1988 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę