Zmarł ks. kan. Zygmunt Ignatowski

W środę 16 stycznia zmarł ks. kan. Zygmunt Ignatowski, emerytowany proboszcz par. Sikórz. Odszedł do wieczności w 73 roku życia i 47 roku kapłaństwa.

Ignatowski.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Zygmunta Ignatowskiego odbędą się w sobotę, 19 stycznia. O godz. 11.00 rozpocznie się Msza Święta w kościele par. św. Antoniego w Trąbinie pod przewodnictwem bp. Romana Marcinkowskiego. Ciało z trumną zmarłego zostanie złożone na cmentarzu parafialnym.  Polecajmy śp. ks. Zygmunta Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


śp. ks. kan. Zygmunt Ignatowski
ur
15 lutego 1946 w Gulbinach
diakonat: 18 marca 1972, Płock;
kapłaństwo: 10 czerwca 1972, Płock;
posługa duszpasterska: Łęg (1972), Wola Kełpińska (1973), Pułtusk, par. św. Mateusza (1974), Sadłowo (1975), Ciechanów (1975), Nowe Miasto (1977), Rypin (1981), administrator i proboszcz par. Grodziec i Radzikowo (1984), wicedziekan dek. wyszogrodzkiego (1987), administrator i proboszcz par. Orszymowo (1988), proboszcz par. Krysk (2004), proboszcz par. Grzebsk (2004), referent ds. misji dek. dzierzgowskiego (2006), proboszcz par. Sikórz (2009);
odznaczenia: tytuł kanonika (2005);
emerytura (2016)
zm. 16 stycznia 2019 w Gulbinach.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę