Zmarł ks. kan. Stanisław Struś, emerytowany proboszcz parafii Winnica

Z głębokim żalem informujemy, że 20 września 2023 r. zmarł ks. kan. Stanisław Struś. Odszedł do Pana w wieku 88 lat, w 65 roku swojego kapłaństwa. 

Pogrzeb 5

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Stanisława Strusia odbędą się 25 września (poniedziałek) o godzinie 12.00 w kościele w Winnicy. 

Mszy świętej pogrzebowej przewodniczyć będzie bp Mirosław Milewski.

Po Mszy świętej trumna z ciałem śp. ks. Strusia zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Winnicy. Zamiast kwiatów będzie można złożyć ofiarę do puszki na środowisko harcerzy ZHR z Winnicy.

24 września (niedziela) o godzinie 19.30 w Domu Pogrzebowym w Trzepowie zostanie odprawiona Msza św. żałobna. 

Śp. ks. Stanisława polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


Ks. kan. Stanisław Struś 
urodzony: 3 lipca 1935 r. w Malanowie Starym, parafia Ligowo;
chrzest: 20 lipca 1935 r. w parafii Ligowo;
diakonat: 8 czerwca 1958 r. w Płocku;
kapłaństwo: 14 czerwca 1959 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz w parafiach: Sieluń (1959-1960), Sochocin (1960-1963), Zegrze (1963-1966), Skrwilno (1966-1974); proboszcz w parafiach: Naruszewo (1974-1981), Winnica (1980-2009);
odznaczenia: tytuł kanonika (1995), kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej (1997);
zmarł: 20 września 2023 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę