Zmarł ks. kan. Romuald Rudziński

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 9 listopada br. zmarł ks. kan. Romuald Rudziński, emerytowany proboszcz par. Chrostkowo. Przeżył 84 lata, w tym 60 lat w kapłaństwie.

Mourning-73982_640.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Romualda Rudzińskiego odbędą się w piątek, 13 listopada o godz. 11.00, w kościele parafii św. Bartłomieja w Płocku. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczyć będzie Bp Mirosław Milewski.

W kościele parafii św. Bartłomieja w Płocku, przy obowiązujących ogrnaniczeniach,  może przebywać podczas nabożeństwa maksymalnie 48 osób.

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Rudzińskiego zostanie przewieziona na cmentarz zabytkowy przy al. Kobylińskiego w Płocku. Zgodnie z obowiązujacymi obostrzeniami nie przewidujemy żadnej konsolacji. Po Mszy Świętej pogrzebowej prosimy wrócić do swoich domów.

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Płockiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Śp. ks. kan, Romualda Rudzińskiego polecamy Bożemu Milosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. kan. Romuald Rudziński
ur. 4 lutego 1936 r. w Cichowie, par. Dzierzgowo;
diakonat: 14 czerwca 1959 r. w Płocku;
kapłaństwo: 19 czerwca 1960 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz par. św. Bartłomieja w Płocku (1960-1964), wikariusz par. Nowe Miasto (1964-1967), wikariusz par. św. Benedykta w Płocku (od1967), wykładowca wychowania plastycznego w Nizszym Seminarium Duchownym w Płocku (od 1967), wikariusz par. Staroźreby (1970), wikariusz par. św. Zygmunta w Płocku (1970-1973), sekretarz Wydziału Budownictwa Kurii Diecezjalnej Płockiej (1973-1984), wicedyrektor Muzeum Dziecezjalnego w Płocku (1974-1984), administrator i proboszcz par. Chrostkowo (1985-2009), ojciec duchowny dekanatu Dobrzyń n. Drwęcą. 
odznaczenia: kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej (2005);
zm. 9 listopada 2020 r. w Leonianum, Sikórz.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę