Zmarł ks. kan. Mieczysław Leśnikowski, emerytowany proboszcz parafii Grudusk

Z głębokim żalem informujemy, że 27 maja 2023 r. zmarł ks. kan. Mieczysław Leśnikowski. Odszedł do Pana w wieku 80 lat, w 56 roku swojego kapłaństwa. 

Pogrzeb1.jpg
Informacje organizacyjne w związku z uroczystościami pogrzebowymi śp. ks. kan. Mieczysława Leśnikowskiego:

Różaniec w kościele w Grudusku: poniedziałek, wtorek i środa o godz. 18:30, w czwartek o godz. 19:00.

Msza Święta za zmarłego ks. kan. Mieczysława z udziałem księży z dekanatu dzierzgowskiego będzie sprawowana 1 czerwca (czwartek) o godz. 19:30.

Natomiast Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego 2 czerwca (piątek) o godz. 12:00 w kościele parafialnym w Grudusku, poprzedzona modlitwą różańcową o godz. 11:30. Po Mszy Świętej trumna z ciałem zostanie złożona na cmentarzu parafialnym.

Ks. kan. Mieczysław Leśnikowski 
urodzony: 4 października 1943 w Janowie;
chrzest: 24 października 1943 w parafii Janowiec Kościelny
diakonat: 6 maja 1966 r. w Płocku;
kapłaństwo: 18 czerwca 1967 r. w Przasnyszu;
praca duszpasterska: wikariusz w parafiach: Baranowo (1967-1971), Obryte (1971-1976), Pomiechowo (1976-1981); proboszcz w parafiach: Szydłowo (1981-1989), Grudusk (1989-2014); 
odznaczenia: tytuł kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej (1996);
emerytura: od 2014 r.  
zmarł: 27 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę