Zmarł ks. kan. Kazimierz Pawłowski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł w niedzielę 13 wrzesnia br. ks. kan. Kazimierz Pawłowski. Przeżył 90 lat w tym 67 w kapłaństwie.

Pogrzeb1.jpg

Uroczystosci pogrzebowe odbędą się w czwartek 17 września br. o godz. 11.00 na pułtuskim cmentarzu. Mszy Świętej pogrzebowej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego parafii św. Stanisława Kostki w Pułtusku, przewodniczyć będzie bp Piotr Libera. Polecajmy w modlitwie Bożemu Miłosierdziu zmarłego śp. ks. Kazimierza Pawłowskiego. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. kan. Kazimierz Pawłowski
ur. 29 stycznia 1930 r. w Magnuszewie Dużym, par. Szelków;
diakonat: 28 czerwca 1953 r. w Płocku;
kapłaństwo: 11 października 1953 r. w Płocku;
praca duszpasterka: wikariusz w Bieżuniu (1953), wikariusz w Orszymowie (1956), proboszcz w Radzanowie (1961), proboszcz w Sarbiewie (1966), proboszcz w Węgrze (1970), kapelan szpitala w Pułtusku (1996);
odznaczenia: odznaczony tytułem kanonika w 1995 r.
zm. 13 września 2020 r.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę