Zmarł ks. kan. Józef Szczeciński

Ze smutkiem zawiadamiamy, że  zmarł ks. kan. Józef Szczeciński. Odszedł do Pana w 74 roku życia i 50 roku posługi kapłańskiej.

Pogrzeb 5

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa Szczecińskiego odbędą się 8 marca br. (wtorek), o godz. 12.00 w parafii św. Dominika, w Krzynowłodze Małej.

Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczyć będzie biskup Mirosław Milewski.  

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Szczecińskiego zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Krzynowłodze Małej. 

Śp. ks. Józefa polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


Ks. kan. mgr Józef Szczeciński
urodzony: 6 grudnia 1948 r. w Krzynowłodze Małej;
diakonat: 19 marca 1972 r. w Płocku;
kapłaństwo: 18 czerwca 1972 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz w parafiach: Bieżuń (1972-1975), Płock - bł. M. Kolbego (1975), Wieczfnia (1976-1978), Goworowo (1978-1982); inspektor i dyrektor Niższego Seminarium Duchownego w Płocku (1982-2000); proboszcz parafii Cieksyn (2000-2009); proboszcz parafii Gąbin (2009-2018); administrator parafii Zatory (maj-październik 2021); od 11 lutego 2022 w ramach zastępstwa posługa duszpasterska w ośrodku Kraszewo-Czubaki;
powierzone zadania i pełnione funkcje: człoenk Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej i Diecezjalnej Komisji Liturgicznej; referent ds. służby liturgicznej; referent ds. sportu; dziekan gąbiński; kapelan DPS w Koszelewie; duszpasterz rodzin dekanatu gąbińskiego;
odznaczenia: kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej (1995);
emerytura: od 2018 r.  
zmarł: 3 marca 2022 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę