Zmarł ks. kan. Henryk Stanisław Zagórowicz, emerytowany proboszcz parafii Ruże

Z głębokim żalem informujemy, że 27 września 2023 r. zmarł ks. kan. Henryk Stanisław Zagórowicz. Odszedł do Pana w wieku 72 lat, w 46 roku swojego kapłaństwa. 

Pogrzeb.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Henryka Zagórowicza odbędą się 2 października (poniedziałek) o godzinie 11.00 w kościele parafialnym parafii Ruże. 

Mszy świętej pogrzebowej przewodniczyć będzie bp Mirosław Milewski.

Po Mszy świętej trumna z ciałem śp. ks. Zagórowicza zostanie złożona na cmentarzu parafii Ruże. 

1 października (niedziela) o godzinie 15.00 w Rużu zostanie odprawiona Msza św. żałobna z udziałem księży z dekanatu. 

Śp. ks. Henryka polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


Ks. kan. Henryk Stanisław Zagórowicz
urodzony: 17 sierpnia 1951 r., Goszczowa, parafia Chełmo (diec. częstochowska);
chrzest: 27 września 1951 r. w parafii Chełmo;
diakonat: 12 marca 1978 r. w Płocku;
kapłaństwo: 4 czerwca 1978 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz w parafiach: Skrwilno (1978-1980), Żuromin (1980-1981), Płock - św. Jadwigi (1981-1987), Mława - Matki Bożej Królowej Polski (1987-1988); proboszcz w parafiach: Płock - św. Wojciecha (1988-2004); administrator par. św. Krzyża w Płocku (1988), Skierkowizna (2004-2009), Ruże (2009-2021), kapelan Sióstr Zmartwychwstanek w Mocarzewie (2021-20023)
emerytura: 2021
odznaczenia:  kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej (1996);
zmarł: 27 września 2023 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę