Zmarł ks. kan. Henryk Lipka

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 20 grudnia br. zmarł ks. kan. Henryk Lipka. Przeżył 71 lat, w tym 45 lat w kapłaństwie.

Mourning-73982_640.jpg
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Henryka Lipki rozpoczną się we wtorek, 22 grudnia br. o godz. 19.00 Mszą żałobną w kościele parafialnym w Brwilnie.
Natomiast w środę 23 grudnia br. o godz. 13.00 Mszy św. pogrzebowej w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Maszewie przewodniczyć będzie Bp Roman Marcinkowski, a po Mszy św. odprowadzenie trumny z ciałem na cmentarz przy kościele w Maszewie.

Śp. ks. Henryka polecajmy Bożemu Milosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. kan. Henryk Lipka
ur. 13 marca  1949 r. w Podborzu, par. Różan;
diakonat: 31 marca 1974 r. w Płocku;
kapłaństwo: 15 czerwca 1975 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz par. Skrwilno (1975-1978), wikariusz par. Rypin (1978-1980), wikariusz par. Raciąż (1980-1985), wikariusz i administrator par. św. Bartłomieja w Płocku (1985-1986), administrator i proboszcz par. Brwilno (1986-2019), w latach 90 wicedziekan dek. Płock-Północ, opiekun duchowy Domu Opieki w Maszewie (od 2009);
emerytura: 2019
odznaczenia: kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej (2006)
zm. 20 grudnia 2020 r. w Płońsku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę