Zmarł ks. kan. Henryk Adamczyk

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 12 grudnia br. zmarł ks. kan. Henryk Adamczyk. Przeżył 89 lat, w tym 62 lata w kapłaństwie.

Pogrzeb1.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Henryka Adamczyka rozpoczną się we wtorek (15 grudnia) o godz. 19.00 Mszą Świętą żałobną w kościele par. św. Jana Kantego w Mławie.

Natomiast Mszy Świętej pogrzebowej we środę (16 grudnia) o godz. 11.00, w par. św. Jana Kantego w Mławie przewodniczyć będzie biskup Piotr Libera. Zamiast kwiatów prosimy o złożenie ofiar, które przeznaczone będą na działalność hospicyjną.

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Adamczyka zostanie złożona w grobie na cmentarzu parafialnym. Ze względu na panującą epidemię nie przewidujemy żadnej konsolacji. Po Mszy Świętej pogrzebowej prosimy wrócić do swoich domów.

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Płockiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Śp. ks. Henryka polecajmy Bożemu Milosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. kan. Henryk Adamczyk
ur. 11 grudnia 1931 r. w Kamionkach, par. Biała;
diakonat: 23 marca 1958 r. w Płocku;
kapłaństwo: 8 czerwca 1958 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz par. Dobrzyków (1958-1963), wikariusz par. Sieluń (1963-1964), wikariusz par. Tłuchowo (1964-1968), wikariusz par. Gójsk (1968-1972), proboszcz par. Zeńbok (1972-1978), proboszcz par. Suserz (1978-1983), wiecedziekan gostyniński (od 1981), proboszcz par. Koziebrody (1983-1987), administrator i proboszcz par. Proboszczewice (1987-1992), proboszcz par. Dziektarzewo (1992-2001), wicedziekan sochociński (od 1993);
emerytura: 2001
odznaczenia: kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej (1999)
zm. 12 grudnia 2020 r. w Warszawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę