Zmarł ks. kan. dr Tadeusz Kuczyński

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 9 października br. (środa), zmarł ks. kan. dr Tadeusz Kuczyński. Przeżył 88 lat w tym 62 w kapłaństwie.

Mourning-73982_640.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Tadeusza Kuczyńskiego odbędą się w sobotę, 12 października. O godz. 11.00 rozpocznie się Msza Święta pogrzebowa w kościele parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, której przewodniczyć będzie bp Mirosław Milewski. Ciało z trumną zmarłego zostanie złożone w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym przy al. Kobylińsiego w Płocku.  Polecajmy śp. ks. Tadeusza Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


śp. ks. kan. dr Tadeusz Franciszek Kuczyński
ur. 4 czerwca 1931 w Płocku;
diakonat: 10 lutego 1956 w Płocku;
prezbiterat: 15 czerwca 1957 w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz w Mławie - 1957; skierowany na studia na KUL - 1958; wikariusz w Wyszkowie - 1963; wikariusz w Płock-Radziwie - 1963; wikariusz w Pułtusku - 1964; wikariusz w Sierpcu - 1966; urlop naukowy (doktorat z filozofii) - 1968; rezydentura w Warszawie, Płocku i Rypinie w latach 1972-2006;
emerytura: 2006 - Dom Księży Emerytów w Płocku;
odznaczony tytułem kanonika - 2001.
zm. 9 października 2019 w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę