Zmarł ks. kan. dr Andrzej Świderski, proboszcz parafii Gąbin

[TRANSMISJA POGRZEBU - YOUTUBE KRDP FM] Ze smutkiem zawiadamiamy, że 24 kwietnia br. zmarł ks. kan. dr Andrzej Świderski, proboszcz parafii Gąbin. Przeżył 60 lat, w tym 36 lat w kapłaństwie.

Mourning-73982_640.jpg

[transmisja - youtube KRDP FM]

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Andrzeja Świderskiego odbędą się w czwartek, 30 kwietnia o godz. 13.00, w kościele parafialnym w Gąbinie. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczyć będzie Biskup Płocki Piotr Libera. Liturgia żałobna transmitowana będzie na  kanale youtube Katolickiego Radia Diecezji Płockiej i porofilu fejsbukowym parafii Gąbin.

W kościele w Gąbinie, przy obowiązujących ogrnaniczeniach,  może przebywać podczas nabożeństwa maksymalnie 100 osób. Dlatego do koncelebry przede wszystkim zaproszeni są ci kapłani, którzy pracowali ze śp. ks. Andrzejem oraz koledzy, którzy przyjęli z Nim święcenia kapłańskie.

Po Mszy Świętej pogrzebowej urna z prochami śp. ks. Świderskiego zostanie przewieziona do Płocka i zgodnie z wolą wyrażoną w testamencie złożona do grobu na cmentarzu katolickim przy al. Kobylińskiego.

Informujemy również, że we wtorek, 28 kwietnia o godz. 18.00 w gąbińskim kościele parafialnym bedzie sprawowana Msza Święta żałobna (także transmitowana na porfilu fejsbukowym parafii Gąbin).

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Płockiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Śp. ks. Andrzeja Świderskiego polecamy Bożemu Milosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. kan. dr Andrzej Świderski
ur. 21 lutego 1960 r. w Sierpcu;
diakonat: 20 marca 1983 r. w Płocku;
kapłaństwo: 3 czerwc 1984 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz par. Wyszogród (1984-1985), wikariusz par. św. Jana Chrzciciela w Płocku (1988-1995), wikariusz par. Gąbin (1995-1999), proboszcz par. Bożewo (1999-2018), proboszcz par. Gąbin (2018-2020);
praca naukowa, dydaktyczna i inne zlecone zadania: studia KUL (1985), zajęcia dydaktyczne na Soborowym Studium Teologiczno-Pastoralnym w Płocku, wykładowca w WSD Łowicz (1994), referent ds. ekumenicznych (1989-1995), dekanalny duszpasterz rodzin dek. tłuchowskiego i gąbińskiego, wicedziekan dekanatu tłuchowskiego i gąbińskiego, koordynator ds. kontaktów ze Stow. "Pomoc Kościołowi w potrzebie", członek Diecezjalnej Rady Wydawniczej;
odznaczenia: tutuł kanonika (2012), kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej (2017);
zm. 24 kwietnia 2020 r. w Gąbinie.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę