Zmarł ks. kan. Andrzej Nowakowski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 28 października br. zmarł ks. kan. Andrzej Nowakowski, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Przeżył 59 lat, w tym 34 lata w kapłaństwie.

Pogrzeb1.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Andrzeja Nowakowskiego odbędą się w sobotę, 31 października o godz. 11.00, w kościele parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczyć będzie Biskup Płocki Piotr Libera. O godz. 10.30 zostanie odmówiony różaniec.

W kościele parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim, przy obowiązujących ogrnaniczeniach,  może przebywać podczas nabożeństwa maksymalnie 90 osób. Dlatego do koncelebry przede wszystkim zaproszeni są ci kapłani, którzy pracowali ze śp. ks. Andrzejem oraz koledzy, którzy przyjęli z Nim święcenia kapłańskie.

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Nowakowskiego zostanie przewieziona na cmentarz parafialny. W stacji na cmentarzu uczestniczy tylko najbliższa rodzina (bez udziału wiernych i księży koncelebransów). Zgodnie z obowiązujacymi obostrzeniami nie przewidujemy żadnej konsolacji. Po Mszy Świętej pogrzebowej prosimy wrócić do swoich domów.

Informujemy również, że w piątek, 30 października o godz. 19.00 w kościele parafii św. Józefa w Makowie Maz. będzie sprawowana Msza Święta żałobna dla kapłanów i wiernych świeckich, którzy nie mogą uczestniczyć w sobotnim pogrzebie.

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Płockiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Śp. ks. Andrzeja Nowakowskiego polecamy Bożemu Milosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. kan. mgr Andrzej Nowakowski
ur. 20 lutego 1961 r. w Makowie Mazowieckim;
diakonat: 23 marca 1985 r. w Płocku;
kapłaństwo: 14 czerwca 1986 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz par. Dzierzgowo (1986-1988), wikariusz par. Zawidz (1988-1992), wikariusz par. Żuromin (1992-1994), wiakriusz par. św. Katarzyny w Nasielsku ((1994-1995), wikariusz par. Bodzanów (1995-1997), urlop zdrowotny (1997-1998), administrator i proboszcz par. Dębsk (1998-1999), urlop zdrowotny (1999-2001), referent finansowy w Kurii Diecezjalnej (2001-2009), rezydent w par. Ducha Świętego w Płocku (2009), kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (od 2010);
odznaczenia: tutuł kanonika (2005);
zm. 28 października 2020 r. w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę