Zmarł ks. kan. Andrzej Fabisiak

Kiedy w Uroczystość Wszystkich Świętych w Liturgii Słowa rozbrzmiewa: "...będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest".Odszedł na spotkanie z Jezusem ks. Andrzej Fabisiak. Przeżył 85 lat w tym 61 w kapłańśtwie.

Ksafabisiak1.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Andrzeja Fabisiaka rozpoczną się w środę, 4 listopada o godz. 19.00, w płockiej katedrze. Mszy Świętej żałobnej przewodniczyć będzie Biskup Płocki Piotr Libera. O godz. 18.30 zostanie odmówiony różaniec. W katedrze zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami może zgromadzić się 145 osób.

Natomiast Mszy Świętej pogrzebowej w czwartek 5 listopada o godz. 15.00 w kościele parafii św. Barbary w Sikorzu przewodniczyć będzie biskup Mirosław Milewski. W kosciele w Sikorzu zgromadzić się może 70 osób. 

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Fabisiaka zostanie złożona w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym. Ze względu na panującą epidemię nie przewidujemy żadnej konsolacji. Po Mszy Świętej pogrzebowej prosimy wrócić do swoich domów.

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Płockiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Śp. ks. Andrzeja, który gorliwie służył w konfesjonale polecajmy Bożemu Milosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. kan. mgr Andrzej Fabisiak
ur. 13 kwietnia 1935 r. w Żernikach, par. Sikórz;
diakonat: 8 czerwca 1958 r. w Płocku;
kapłaństwo: 14 czerwca 1959 r. w Płocku;
praca duszpasterska: pracownik Archiwum Diecezjalnego i Biblioteki WSD oraz prefekt szkół podstawowych w Płocku (1959-1960), wikariusz par. Bielsk (1960), wikariusz par. Żuromin (1960-1962), wikariusz par. św. Zygmunta w Płocku (od 1962), notariusz Sądu Biskupiego i Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz referent wydziału katechetycznego (1962-1967), proboszcz par. Brwilno (1967-1969), proboszcz par. Sońsk (1967-2008), w latach 1982-2008 ojciec duchowny dekanatu ciechanowskiego, dziekan i wicedziekan w dekanacie ciechanowskim i sońskim, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Płocku (2008-2013);
emerytura: od 2008;
odznaczenia: tutuł kanonika (1987);kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej (1996);
zm. 1 listopada 2020 r. w Płocku.

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę