Zmarł ks. Hieronim Chamski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 14 listopada br. zmarł ks. Hieronim Chamski. Przeżył 88 lat, w tym 62 lata w kapłaństwie.

Pogrzeb1.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Hieronima Chamskiego rozpoczną się we wtorek, 17 listopada o godz. 19.00, Mszą Świętą żałobną w kościele par. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku.W kościele zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami może zgromadzić się 80 osób.

Natomiast Mszy Świętej pogrzebowej w środę 18 listopada o godz. 11.00 również w kościele parafii Matki Bożej Fatimskiej w Płocku przewodniczyć będzie biskup Mirosław Milewski. 

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Hieronima zostanie złożona w grobie na cmentarzu parafialnym przy al. Kobylińskiego w Płocku. Ze względu na panującą epidemię nie przewidujemy żadnej konsolacji. Po Mszy Świętej pogrzebowej prosimy wrócić do swoich domów.

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Płockiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Śp. ks. Hieronima polecajmy Bożemu Milosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. mgr Hieronim Chamski
ur. 18 lutego 1932 r. w Drobinie;
diakonat: 23 marca 1958 r. w Płocku;
kapłaństwo: 8 czerwca 1958 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz par. Unieck (1958), wikariusz par. Pułtusk (1959-1961), wiakriusz par. Gostynin (1961-1967), studia magisterskie (sztuka) w USA (1967), profesor śpiewu w WSD i NSD w Płocku (1967-1985), wikariusz par. św. Zygmunta w Płocku (1967), sekretarz Komisji ds. muzyki kościelnej w Diecezji Płockiej, pobyt w USA (1985-1990), dyrektor Wydawnictwa Hejnał, członek zarządu Funduszu Bratniej Pomocy (od 2016), wykładowca w Studium Organistowskim w Płocku (do 2014);
odznaczenia: odznaczony Wielkim Orderem św. Zygmunta (2015);
zm. 14 listopada 2020 r. w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę