Zmarł ks. Henryk Mazurowski emerytowany proboszcz parafii św. Rocha w Radzanowie n. Wkrą

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 24 marca br. (wtorek), zmarł ks. kan. Henryk Mazurowski, emeryt. Przeżył 89 lat w tym 62 w kapłaństwie.

Pogrzeb1.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Henryka Mazurowskiego odbędą się w parafii pw. św Rocha w Radzanowie n. Wkrą, 27 marca (piątek), o godz. 11.00. Respektując Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 24 marca br., w pogrzebie udział weźmie tylko nabliższa rodzina (5 osób) i zaproszeni imiennie do koncelebry kapłani. Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Płockiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego kapłana diecezji (prosimy o odprawienie tej Eucharystii w swoich parafiach, miejscach posługi lub rezydencji w dogodnym czasie). Na prośbę ks. proboszcza Jerzego Piątka informujemy bliskich zmarłego oraz parafian radzanowskich, że Msze Święte za zmarłego ks. Henryka Mazurowskiego zostaną ogłoszone i odprawione, w parafii Radzanów, w późniejszym terminie. Pogrzeb będzie transmitowany na profilu fejsbukowym parafii św. Rocha w Radzanowie [TUTAJ]Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. kan. Henryk Mazurowski
ur. 19 sierpnia 1930 r. w Kuskach, powiat sierpecki;
diakonat: 11 lutego 1956 r. w Płocku;
kapłaństwo: 10 lutego 1957 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz w par. Radzanów n. Wkrą (1957-1962), administrator i proboszcz par. Ciemniewko (1962-1978), proboszcz par. Radzanów n. Wkrą (1978-2004);emeryt (od lipca 2004)
odznaczenia: Kanonik honorowy Kapituły Kolegiaty Pułtuskiej (!997)
zm. 24 marca 2020 r. w Sikorzu (Leonianum).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę