Zmarł Kazimierz Urbaniak, wieloletni prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

W dniu wspomnienia Matki Bożej Loretańskiej, 10 grudnia 2020 r., po długiej chorobie, zmarł Kazimierz Urbaniak, społecznik, propagator wartości życia, małżeństwa i rodziny, wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń dzieci i młodzieży, współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Kazimierz-urbaniak-1944-2020.jpg

Inż. Kazimierz Urbaniak urodził się dn. 14 stycznia 1944 r. w Wałach koło Kutna. Studia rolnicze ukończył w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez wiele lat był nauczycielem i dyrektorem gospodarstwa pomocniczego w Zespole Szkół Rolniczych w Trzepowie oraz w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Od 1981 r. związany z Trzepowem i Płockiem.

W swoim życiu małżeńskim i rodzinnym potrafił dzielić się czasem z innymi, dla dobra społeczności lokalnej, parafialnej, diecezjalnej, a także ogólnopolskiej i kościelnej. Przez wiele lat był bardzo zaangażowany w życie religijne i społeczne parafii pw. św. Aleksego w Trzepowie, a także w liczne inicjatywy miasta Płocka i diecezji płockiej.

W latach 2005–2017 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, a od marca 2017 r. był wiceprezesem ds. Organizacyjnych Stowarzyszenia. W ramach prac tego gremium podjął pomysł i zainicjował w 2011 r. organizowanie dwóch ważnych inicjatyw na rzecz małżeństwa i rodziny, odbywających się nieprzerwanie w Płocku: Orszaku Trzech Króli oraz Marszu dla Życia i Rodziny. Przez wiele lat był Przewodniczącym Płockiej Rady Seniorów oraz Przewodniczącym Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Organizacji Katolickich i Wyznaniowych.

W swoim życiu starał się pokazywać, że warto aktywnie i twórczo służyć drugiemu człowiekowi oraz nie szczędzić sił dla Boga, Kościoła i Ojczyzny. Wiele czasu poświęcał propagowaniu dobra i wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Potwierdzeniem tego jest przyjęcie zaproponowanego przez niego hasła: „Czas na Rodzinę” dla ogólnopolskiej akcji Marszów dla Życia i Rodziny w 2017 r. W tym samym roku został wyróżniony przez Biskupa Płockiego Wielkim Orderem św. Zygmunta, najwyższym odznaczeniem diecezji płockiej. Jego praca została doceniona i nagrodzona innymi laurami: Medalem Zasługi w Służbie Rodzinie od Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, Medalem „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” od Starosty Płockiego, kilkoma dyplomami i wyróżnieniami od Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Płocka.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dn. 15 grudnia 2020 r. w Płocku i w Płocku-Trzepowie. Z uwagi na ograniczenia sanitarne i niewielką powierzchnię kościoła w Trzepowie pierwsza część uroczystości będzie miała miejsce w kościele parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, ul. Kossobudzkiego 10. O godz. 11.30 zostanie tam odmówiony różaniec, a następnie o godz. 12.00 Mszy św. pogrzebowej będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej. Po Eucharystii trumna z ciałem śp. Kazimierza zostanie przewieziona na cmentarz parafii pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie, gdzie ostatniej stacji pogrzebu będzie przewodniczył ks. Grzegorz Mazurkiewicz, proboszcz parafii, do której należał Zmarły.

Otoczmy pamięcią modlitewną śp. Kazimierza Urbaniaka, jego żonę Ksawerę i rodzinę, a także wszystkich pogrążonych w smutku po stracie brata w Chrystusie, przyjaciela i ofiarnego społecznika.

ks. Wojciech Kućko
Asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

Fot. ze strony „Gość Płocki”.