Zebranie Duszpasterstwa Rodzin Rejonu Centralnego

W dniach 26 – 27 marca 2019 r. w Łodzi odbyło się Zebranie Duszpasterstwa Rodzin Rejonu Centralnego, zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. Diecezjalni duszpasterze rodzin wraz z diecezjalnymi doradcami życia rodzinnego spotkali się w Wyższym Seminarium Duchownym archidiecezji łódzkiej, aby pochylić się nad sprawami rodzin. Diecezję płocką reprezentował Witold Wybult, diecezjalny doradca życia rodzinnego i pracownik Wydziału ds. Rodzin.

P_ockie_rodziny.jpg

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy Dobrego Pasterza w łódzkim seminarium, po Mszy św. odbył się wykład ks. dr. Dominika Lubińskiego pt. „Warunki skuteczności Duszpasterstwa Rodzin w nauczaniu papieża Franciszka”. Główna myśl wystąpienia koncentrowała się wokół klucza w rozumieniu Duszpasterstwa Rodzin, które może być postrzegane jako matka wszystkich duszpasterstw. Po południu miało miejsce dwugodzinne spotkanie z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, a po nim uczestnicy zjazdu udali się na spacer ulicami Łodzi pod przewodnictwem miejscowego przewodnika.

Drugi dzień zjazdu, podobnie jak pierwszy, rozpoczął się Mszą św. W części roboczej natomiast odbyło się spotkanie z pracownikami Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE pt. „Historyczne podejście do pacjenta realizowane w leczeniu naprotechnologicznym w Łodzi”. Po tej konferencji ks. dr Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, przekazał bieżące sprawy duszpasterstwa rodzin na poziomie krajowym. W części rekreacyjnej uczestnicy spotkania zwiedzili katedrę łódzką.

Następne robocze spotkanie, tym razem sesja wiosenna diecezjalnych doradców życia rodzinnego, odbędzie się w dn. 25-28 kwietnia 2019 r. w Laskach k. Warszawy.


Witold Wybult

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę