Zakończyły się „Żywe lekcje historii” w Muzeum Diecezjalnym

„Żywe lekcje historii” – taki tytuł nosił projekt edukacyjny, który do końca czerwca realizowano w Muzeum Diecezjalnym im. bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego w Płocku. Jego adresatami byli uczniowie szkół podstawowych i dzieci z przedszkoli, które poprzez spektakle, zwiedzanie ekspozycji i udział w konkursie plastycznym poznawali świętych, historię Płocka i Mazowsza. Z oferty skorzystało około 20 placówek oświatowych.

Arka.jpg

„Żywe lekcje historii” w płockim Muzeum Diecezjalnym odbyły się po raz pierwszy. Zaadresowano je do dzieci z przedszkoli i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Miały charakter interaktywnej zabawy z udziałem publiczności, dzięki nim uczestnicy poznawali dawne obyczaje i historyczne zabytki Płocka i Mazowsza.

Najpierw dzieci oglądały spektakl w wykonaniu Przemysława Jarzyńskiego i Lukasza Jarzyńskiego z Teatru Form Wielu. Spektakl przybliżał im postacie różnych świętych albo historii biblijnej. Dzieci aktywnie w nim współuczestniczyły, odpowiadały na pytania, podpowiadały wątki. Potem były oprowadzane po wystawach muzealnych, gdzie na przykład rozpoznawały świętego po atrybutach.

- Zajęcia te poprzez zabawę oswajały młode pokolenie z przestrzenią muzealną. Dzieci chłonęły te spotkania wszystkimi zmysłami, żywo reagowały na przedstawiane scenki, chętnie same w nich uczestniczyły. Niektóre dzieci wróciły do nas ponownie z rodzicami, na przykład podczas Nocy Muzeów czy Dni Historii Płocka. Widać, że spotkania w muzeum bardzo zapadły im w pamięć - opowiada Barbara Piotrowska, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku.

Dzieci mogły także wziąć udział w konkursie plastycznym, tematycznie związanym z „Żywymi lekcjami historii”. Jego wyniki zostaną ogłoszone na początku września.

Projekt pod nazwą „Żywe lekcje historii” rozpoczął się w marcu, a zakończył w czerwcu. Wzięło w nim udział około 20 placówek oświatowych z terenu miasta Płocka. Realizowany był we współpracy Muzeum Diecezjalnego w Płocku ze Stowarzyszeniem „Człowiek Kultura”, dzięki dofinansowaniu z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

Być może spotkania te będą kontynuowane w podobnej formie. W planach są bowiem wspólne lekcje muzealne dla rodziców z dziećmi.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę