Zakończyły się XI Dni św. Antoniego w Ratowie

Widowisko plenerowe „Ratowo 1920” zakończyło 20 czerwca br. XI Dni św. Antoniego na terenie Sanktuarium Diecezjalnego pw. św. Antoniego w Padwy w Ratowie. W ciągu tygodnia w Ratowie można było m.in. zwiedzić z przewodnikiem zabytkowy konwent klasztorny oraz obejrzeć pokaz musztry kawaleryjskiej. 

Ratowo Antoni
Dni św. Antoniego rozpoczęły się 12 czerwca uroczystymi nieszporami, natomiast sumie odpustowej 13 czerwca przewodniczył ks. prof. dr hab. Waldemar Linke, biblista z UKSW w Warszawie. W kolejne dni odbywały się nabożeństwa oraz zwiedzanie z przewodnikiem ratowskiego konwentu. Przypominano postać Ojca Kościoła – św. Antoniego Pustelnika, duchowego mentora patrona i modlono się o ustanie pandemii.
Zwieńczeniem dni były Ratowskie Spotkania Patriotyczne, przypominające bohaterów Ziemi Zawkrzeńskiej w formule żywej lekcji historii. 20 czerwca br. Mszy św. przewodniczył gospodarz miejsca – ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie. 
- Człowiek zmaga się w swoim życiu z różnymi kryzysami wiary i wartości, czasem z nawałnicą pandemii, a czasem z nawałnicą wojenną, podobną do tej z 1920 roku. Jednak w każdych, nawet najtrudniejszych okolicznościach, powinniśmy pamiętać, że jest z nami Jezus Chrystus, który sprawia, że musimy wytrwać, nie możemy poddawać się zwątpieniu - powiedział w homilii. 
W programie był też koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Pawła i Marty Stawińskich, pokazy musztry kawaleryjskiej oraz historyczne widowisko plenerowe „Ratowo 1920”, z udziałem formacji pieszych i kawaleryjskich z Mazowsza oraz Pomorza. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wiernym wydarzenia odbyły się poza sanktuarium także na rozległym terenie ogrodów przyklasztornych. Rekonstruktorzy i wolontariusze wyposażeni zostali w środki ochrony osobistej; został również zapewniony płyn dezynfekujący do rąk dla pielgrzymów. Scenariusz widowiska opracowani w taki sposób, by wszystkie scenki odbywały się w dystansie społecznym. 
- W zeszłym roku Dni św. Antoniego miały wymiar wyłącznie duchowy, a wieńczące je Ratowskie Spotkania Patriotyczne zostały przeniesione na wrzesień. W tym roku udało się nam wrócić do tradycji. To napawa nadzieją, że trudny czas pandemii zbliża się do końca i że wyniesiemy z niego ufność w Boże Miłosierdzie - podsumował ks. Bogdan Pawłowski.
XI Dniom św. Antoniego w Ratowie patronował biskup płocki Piotr Libera.