Zakon Rycerzy Jana Pawła II otrzymał relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej

Zakon Rycerzy Jana Pawła II w diecezji płockiej otrzymał relikwie pierwszego stopnia św. s. Faustyny Kowalskiej. Peregrynują one po parafiach diecezji wraz z wystawą mobilną o Bożym Miłosierdziu: - Dzięki temu wystawa zyskuje wymiar duchowy. Wierni w parafiach modlą się między innymi o ustanie pandemii, w duchu zaufania Jezusowi Miłosiernemu, o co prosiła św. s. Faustyna – przekazał ks. dr Tomasz Brzeziński, duszpasterz Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

A04ed9b4-f392-4793-82a8-5bf7485fe796-7342-0000078fafc4ae86.jpeg

Relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej pierwszego stopnia zostały przywiezione do diecezji płockiej z podkrakowskich Łagiewnik, gdzie znajduje się grób Świętej. Znajdują się one w relikwiarzu w kształcie Iskry Miłosierdzia, ufundowanym przez Roberta Raczkowskiego, wicekomandora Komandorii Płockiej Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Relikwie zostały uroczycie przyjęte w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – duchowej siedzibie Zakonu, a obecnie peregrynują po parafiach i dekanatach diecezji płockiej. Towarzyszą mobilnej wystawie o Bożym Miłosierdziu, poprzedzającej obchody 90. rocznicy pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. Faustynie, która przypadnie 22 lutego 2021 r. Wystawę koordynuje Zakon Rycerzy Jana Pawła II.

Św. siostra Faustyna Kowalska (1905-1938) mieszkała w domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku w latach 1930-1932. Na wystawie znalazły się m.in. archiwalne zdjęcia, przedstawiające miejsca związane z objawieniem się Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”. Objawienia w Płocku zapoczątkowały prorocką misję s. Faustyny i przekaz orędzia o Miłosierdziu Bożym. W miejscu objawień znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aktualnie rozbudowywane przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Relikwie uzupełniają wymiar duchowy wystawy: „Wystawa odwiedza parafie i dekanaty, w których znajdują się Chorągwie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Wierni mogą tam także modlić się przy relikwiach Świętej, bez której tej wystawy by nie było. Modlą się między innymi o ustanie pandemii, w duchu zaufania Jezusowi Miłosiernemu, o co tak bardzo prosiła siostra Faustyna” – podkreślił ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, duszpasterz Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w diecezji płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę