ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO DO MODLITWY W INTENCJI PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Niech Duch Święty napełni swoim światłem tych, którzy mogą przyczynić się do rozwiązania nabrzmiałego konfliktu, w sposób satysfakcjonujący wszystkie strony - napisał Biskup Płocki kierując słowa zachęty do modlitwy w intencji pracowników oświaty.

Szkola1.jpg

W trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się polska edukacja, zwracam się do kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich naszej diecezji z zachętą do modlitwy w intencji pracowników Oświaty: nauczycieli, wychowawców, pracowników niepedagogicznych - tych wszystkich, którzy swoją ciężką pracą służą dzieciom i młodzieży przekazując im wiedzę i kształtując ich człowieczeństwo. 

Ze smutkiem obserwuję, w tej odgrywającej tak wyjątkową rolę grupie społecznej, jaką są polscy nauczyciele, coraz wyraźniej narastające podziały. Podziały te polaryzują także poszczególne rodziny, różne środowiska i nasze społeczeństwo. Dlatego w perspektywie nadchodzących Świąt Wielkanocnych – Świąt zwycięstwa dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem i życia nad śmiercią,  modlę się i gorąco proszę Was o modlitwę o pojednanie, postawę dialogu, wrażliwe sumienie i błogosławieństwo Chrystusa Zmartwychwstałego dla wszystkich pracowników Oświaty. Ufam głęboko, że nauczyciele i wychowawcy, uznając swoich uczniów za największe dobro, zdołają przezwyciężyć powstałe podziały i budować wspólnie przyszłość edukacji w naszej Ojczyźnie. W tym miejscu w sposób szczególny proszę o modlitwę w intencji uczniów, którzy najbardziej odczuwają skutki obecnej sytuacji. 

Niech Duch Święty napełni swoim światłem tych, którzy mogą przyczynić się do rozwiązania nabrzmiałego konfliktu, w sposób satysfakcjonujący wszystkie strony.

Z darem pasterskiej modlitwy –

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Płock, 16 kwietnia 2019 r.