Z powodu pandemii osoby niepełnosprawne nie mogą wypoczywać w Pułtusku

Po raz pierwszy od 1992 roku osoby niepełnosprawne z diecezji płockiej nie będą mogły wziąć udziału w dorocznych wczasorekolekcjach, które organizował dla nich ks. kan. Janusz Zdunkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku: „Podczas naszych wczasorekolekcji osoby niepełnosprawne wypoczywały i modliły się. To był dla nich zawsze niepowtarzalny czas” - przyznaje inicjator letnich spotkań wspólnoty osób niepełnosprawnych.

Rekolekcje-dla-chorych.jpg

Ks. kan. Janusz Zdunkiewicz organizował wczasorekolekcje dla osób niepełnosprawnych od roku 1992, w ostatnich latach 8-dniowe turnusy odbywały się w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku, gdzie jest proboszczem. Zazwyczaj uczestniczyła w nich grupa około 30 osób (w tym osoby na wózkach inwalidzkich), korzystających z gościnności mieszkańców Pułtuska. Ofiarnie opiekowali się nimi wolontariusze.

Uczestnicy mieli zapewnione atrakcje turystyczne, ale też każdego dnia uczestniczyli w Mszy św. i Apelu Jasnogórskim, adorowali Najświętszy Sakrament, modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego czy modlitwą różańcową.

Z powodu koronawirusa w tym roku osoby niepełnosprawne nie mogą uczestniczyć w takiej formie wypoczynku: „Gdy zaczynałem organizować wczasorekolekcje dla osób niepełnosprawnych, najczęściej zamknięci byli oni w swoich domach. Potem to się zmieniło, pojawiły się różne formy wypoczynku dla nich, ale tylko u nas mogli wypoczywać i modlić się zarazem, pogłębić życie religijne, popracować nas swoją duchowością” – uważa pułtuski duszpasterz.

Pandemia pokrzyżowała plany i uniemożliwiła organizację wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych w tym roku. Nie oznacza to jednak, że za rok ks. Zdunkiewicz nie zaprosi ich do swojej parafii ponownie. Wszystko zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę