XX Wiosenny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego w Płońsku

7 marca 2020 r. w hali sportowej w Płońsku odbył się Wiosenny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i średnich. W turnieju startowało 180 osób.

1-tenis-stolowy-2020.jpg

Zawodnicy przybyli na turniej ze swoimi rodzicami, kapłanami, katechetami i nauczycielami z: Bodzanowa, Kodłutowa, Płocka, Radzyminka, Siedlina, Małej Wsi, Starych Olszyn, Nowego Dworu, Jeżewa k/Sierpca, Jerzewa k/Płońska, Szyszek k/Pułtuska, Bledzewa, Wichorowa, Bądkowa, Sarbiewa, Szczytna, Goławina, Raciąża, Stróżewa, Siedlina, Nowych Łubek, Bądkowa, Złotopolic, Bogusławic, Radzyminka, Szerominka, Karniewa, Nowego Duninowa, Kroczewa, Gralewa, Gostynina, Krajkowa, Uniecka, Pilitowa, Bulkowa, Płońska i innych miejscowości.

Sportowej rywalizacji towarzyszyła modlitwa do św. Jana Pawła II, którą rozpoczęto i zakończono rywalizację sportową. Turniej rozpoczął się o godz. 9.00, a zakończył o godz. 14.30. Masowa impreza sportowa odbyła się dzięki wsparciu władz samorządowych: Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Miasta Płońsk, Urzędowi Gminy Płońsk, Stowarzyszeniu Parafiada, Diecezjalnemu Funduszowi Społecznemu oraz zaangażowaniu władz klubu.

Od 11 już lat, każdego roku dwukrotnie, turniej jest rozgrywany na obiektach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Imprezę sportową zaszczycił swoją obecnością burmistrza miasta Płońska Andrzej Pietrasik, dyrektor MOSiR w Płońsku Waldemar Kunicki i radny powiatu płońskiego Mirosław Opolski. Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a zwycięscy poszczególnych kategorii puchary, medale i nagrody rzeczowe.

Wszyscy częstowani byli słodkimi bułkami, kawą, herbatą i napojami. Rywalizacja sportowa przeprowadzona została według zasad fair play. Obsługą sędziowską imprezy zajęła się młodzież z klas sportowych i nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku. Kierownikiem sportowym imprezy była pani Agnieszka Palińska.

Uczestnicy turnieju zaproszeni zostali na kolejne imprezy organizowane przez PUKS Maksymilian w Płońsku, a wśród nich XVI Diecezjalną Parafiadę Dzieci i Młodzieży oraz Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego.

Ks. Zbigniew Sajewski
Diecezjalny Duszpasterz Sportu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę