XVIII Wiosenny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego w Płońsku

09 marca 2019 r. w hali sportowej w Płońsku odbył się Wiosenny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich.

Tenis_sto_owy.jpg

W turnieju startowało 88 osób. Zawodnicy na turniej ze swoimi rodzicami, kapłanami, katechetami i nauczycielami przybyli z Bodzanowa, Radzyminka, Siedlina, Kroczewa, Małej Wsi, Starych Olszyn, Siedlina, Nowego Dworu, Jeżewa, Bądkowa, Gostynina, Krajkowa, Uniecka, Pilitowa, Szczytna, Bulkowa, Płońska i wielu innych miejscowości. Sportowej rywalizacji towarzyszyła modlitwa do św. Jana Pawła II, którą rozpoczęto i zakończono rywalizację sportową. Turniej rozpoczął się o godz. 9.00, a zakończył o godz. 14.00.Masowa impreza sportowa odbyła się dzięki wsparciu władz samorządowych: Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Miasta Płońsk, Urzędowi Gminy Płońsk, Stowarzyszeniu PARAFIADA, Diecezjalnemu Funduszowi Społecznemu oraz zaangażowaniu władz klubu. Od 9 już lat, każdego roku dwukrotnie, turniej jest rozgrywany na obiektach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Imprezę sportową zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik oraz Dyrektor MOSiR w Płońsku Waldemar Kunicki. Uczestnicy turnieju otrzymali kalendarze na 2019 r. i pamiątkowe dyplomy, a zwycięscy poszczególnych kategorii puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy częstowani byli słodkimi bułkami , kawą, herbatą i napojami. Rywalizacja sportowa przeprowadzana była wg zasad Far Play. Obsługą sędziowską imprezy zajęła się młodzież z klas sportowych Zespołu Szkół nr 2 wraz z dyrekcją i nauczycielami oraz nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Płońsku. Kierownikiem sportowym imprezy był Krzysztof Grabowski, nauczyciel i pasjonat gry w tenisa stołowego.

Ks. Zbigniew Sajewski
Diecezjalny Duszpasterz Sportu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę