XVII Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży w Płońsku

XVII Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży odbyła się 27 maja br. na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Zwycięzcy otrzymali medale i nagrody rzeczowe.

Parafiada 2022

W XVII Diecezjalnej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży uczestniczyli młodzi zawodnicy z różnych miejsc w diecezji płockiej. Tradycyjnie rozgrywki sportowe poprzedzono Mszą św. w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, sprawowaną przez ks. kan. Krzysztofa Kozłowskiego.

Poszczególne konkurencje odbyły się na obiektach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Muzycznej w Płońsku. W zawodach piłki nożnej w poszczególnych grupach wiekowych zwyciężyły drużyny ze Szkoły Podstawowej w Siedlinie, Szkoły Podstawowej w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku. Za najlepszych zawodników uznano Kacpra Wiśniewskiego (Siemiątkowo) i Mateusza Arceusza (SP 4 Płońsk), a za najlepszych bramkarzy Macieja Gruszkowskiego (SP 3 Płońsk) i Kamila Kądrackiego (SP Dzierzążnia).

W piłce siatkowej rywalizowało 12 zespołów. W klasyfikacji dziewcząt najlepsza okazała się drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku „Drużyna I” (klasy IV-VI) i drużyna Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku „Drużyna I” (klasy VII-VIII). W klasyfikacji chłopców pierwsze miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku „Drużyna I”. Zwycięzcy wezmą udział w ogólnopolskiej Parafiadzie w lipcu.

W konkursie muzycznym pierwsze miejsca zajęli: Antoni Kuklewski (przedszkole soliści) ze Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Julia Adamska (klasy 1-3 soliści) ze Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Maja Bednarska, Daria Gałecka, Julia Krztoń, Zuzanna Pokrywińska (klasy 1-3 zespoły) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku, Julia Szeluga (klasy 4-8 soliści) ze Szkoły Podstawowej w Baboszewie, zespół „Wiolinki” ze Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach (klasy 4-8 zespoły).

Zwycięzcy w poszczególnych dyscyplinach otrzymali medale i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy przyjęli pamiątkowe dyplomy, znaczki i szkolne długopisy. Uczestnicy imprezy częstowani byli hot dogami, grochówką i napojami.

XVII Parafiadę Dzieci i Młodzieży zorganizował parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian” przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku z ks. kan. Zbigniewem Sajewskim, diecezjalnym duszpasterzem sportu. W organizacji wsparły go: samorząd miejski, powiatowy, gminny, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Stowarzyszenie Parafiada oraz Diecezjalny Fundusz Społeczny.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę