XV Jubileuszowa Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży w Płońsku

Dnia 24 maja br. odbyła się XV Jubileuszowa Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży. Na cykliczną imprezę, organizowaną już po raz 15, przybyła duża liczba dzieci i młodzieży z następujących miejscowości: Osiek, Janowo, Dzierzążnia, Smardzewo, Siedlin, Nowe Miasto, Kucice, Płońsk i innych miejscowości.

Parafiada.jpg

Parafiada rozpoczęła się Mszą św. w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, sprawowaną przez ks. kan. dr Marka Wilczewskiego, dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej. Ks. dyrektor wygłosił również do uczestników sportowo– artystycznej imprezy okolicznościowe kazanie.

Po Mszy św. uczestnicy Parafiady oraz zaproszeni goście wyruszyli wspólnie na stadion, gdzie nastąpiła ceremonia otwarcia imprezy, w której uczestniczyła wiceburmistrz miasta Płońska, Teresa Kozera, ks. dyrektor Marek Wilczewski oraz dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Waldemar Kunicki. Po ceremonii otwarcia i modlitwie uczestnicy Parafiady wzięli udział w zawodach lekkoatletycznych, turnieju piłki nożnej, turnieju piłki plażowej oraz konkursie muzycznym. Odbyła się ceremonia zakończenia pierwszego dnia Parafiady, w czasie której zwycięzcom wręczono medale i nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy radosnego dnia sportu w Płońsku otrzymali pamiątkowe dyplomy, znaczki i szkolne długopisy. Uczestnicy imprezy sportowo artystycznej częstowani byli smacznymi bułkami z kiełbaskami i napojami. Na zakończenie imprezy wszyscy zostali zaproszeni na drugi dzień Parafiady - 9 czerwca br.

Wtedy to w czasie XV Parafialnego Festynu Rodzin rozstrzygnięty zostanie konkurs plastyczny i poetycki. Wyłonione też zostaną trzy najlepsze reprezentacje, które zakwalifikują się na XXXI Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży w Warszawie w dniach 7-13 lipca br.

Parafia św. Maksymiliana Kolbego
w Płońsku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę