XIX Memoriał Szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

48 młodych szachistów z diecezji płockiej wzięło udział w XIX Memoriale Szachowym im. św. Stanisława Kostki, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Szymon Borkowski z Płońska. Memoriał organizowany jest zawsze we wrześniu, w mieście, w którym ochrzczony został Święty z Mazowsza.

Szachy.jpg

Uczestnikami memoriału byli uczniowie szkół podstawowych - łącznie 48 młodych szachistów, także z Kazachstanu, mieszkających w ośrodku repatrianckim w Pułtusku. Zawodnicy przyjechali do Przasnysza także m.in. z parafii Ruże, Karniewo, Czernice Borowe.

Rozgrywki odbywały się systemem szwajcarskim kontrolowanym – na zasadzie kojarzenia komputerowego. Sędziami byli Paweł Flak i Joanna Flak. W kategorii open pierwsze miejsce zajął Szymon Borkowski z Płońska, drugi był Antoni Olszewski z Serocka, a trzecia Natalia Kowalska z Karniewa. Kolejne miejsca zajęli: Maciej Woźniak z Czernic Borowych (4), Bartosz Woźniak z Czernic Borowych (5), Akram Selivanov z Pułtuska (6).

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez organizatora turnieju - wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej. Były to m.in. kamerki sportowe i głośniki bezprzewodowe.

Zdaniem ks. Wojciecha Paradowskiego, wikariusza parafii Lutocin, który odpowiadał za przebieg memoriału, był on na wysokim poziomie: - Wielu zawodników wzięło w nim udział po raz pierwszy, chcąc doskonalić swoje umiejętności i przygotowując się do zdobycia w przyszłości wyższych kategorii szachowych. Poza tym kilka parafii przysłało na niego wielu zawodników, co jest dowodem na to, że sport szachowy jest tam popularny – powiedział duszpasterz.

XIX Memoriał Szachowy im. św. Stanisława Kostki odbył się 18 września br., w uroczystość św. Stanisława Kostki, pochodzącego z Rostkowa na Mazowszu, głównego patrona diecezji płockiej oraz patrona dzieci i młodzieży. Jest on jedną z części Ogólnopolskiej Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, która odbyła się w tym roku po raz 37.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę