XII Turniej Piłki Siatkowej KSM o Puchar Biskupa Płockiego

Na początku nowego roku szkolnego Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji płockiej zorganizowało po raz kolejny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Biskupa Płockiego. Zawody sportowe odbyły się 4 września br. w Grudusku. 

KSM Turniej Siatkówki

Rozgrywki tradycyjnie rozpoczęła Msza św., która była sprawowana w kościele parafialnym w Grudusku. Kazanie w czasie Eucharystii wygłosił asystent diecezjalny KSM ks. Michał Fordubiński, który uczestnikom postawił pytania: „Co znaczy być dzisiaj chrześcijaninem? Co znaczy być dzisiaj członkiem KSM-u?”. Zachęcał, aby KSM-owicze nieśli w świat przesłanie, że Jezus jest Panem, by dzięki ich postawie inni ludzie mieli śmiałość, aby powrócić do Kościoła.

Mszę św. koncelebrowali duszpasterze z Gruduska: proboszcz, ks. Tadeusz Wołowiec, wikariusz, ks. Marcin Stankiewicz, ks. Michał Łuczka z Płońska, ks. Grzegorz Dobrzeniecki z Dąbrowy.

W rozegranym turnieju wzięło udział ok. 70. osób z Gruduska, Płońska (par. św. Michała Archanioła), Przasnysza (par. Chrystusa Zbawiciela), Dąbrowy oraz reprezentacja Wyższego Seminarium Duchownego. Klasyfikacja rozegranego turnieju jest następująca: 1. Dąbrowa; 2. Płońsk; 3. Reprezentacja WSD.

Turniej mógł się odbyć dzięki wsparciu sponsorów, do których zaliczają się: Proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, Dyrektor Szkoły w Grudusku oraz piekarnia Państwa Krajewskich.

Magdalena Karpińska
Rzecznik Zarządu KSM DP