XII Festiwal Kolęd i Pastorałek w Rogozinie

Zuzanna Nowak ze Szkoły Podstawowej w Smardzewie zdobyła Grand Prix XII Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rogozinie koło Płocka. Soliści, zespoły, chóry i schole wystąpiły w murach kościoła parafii św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego. Młodzi artyści reprezentowali szkoły, parafie i placówki kultury.

Angel-564351_640.jpg

W konkursie głównymi nagrodami były Złote Gwiazdy. W gronie zespołów instrumentalno-wokalnych otrzymali je: „Zawidzianie” z LO w Zawidzu, zespół ze Szkoły Podstawowej w Zawidzu, Gminna Orkiestra Dęta „Foxodeon” z ośrodka kultury w Białem, „Ciacho Band” z Zespołu Szkół w Ciachcinie, zespół Akademickiego LO w Płocku, grupa „No Name” ze Szkoły Podstawowej w Rogozinie.

Wśród zespołów wokalnych na nagrodę Złotych Gwiazd zasłużyli: schola „Rogozińskie Gwiazdy” z parafii Rogozino, Kinga Zawadzka i Julia Urbańska ze Szkoły Podstawowej w Bielsku, zespół „Brzdąc” ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie. Jeśli chodzi o chóry, to Złotą Gwiazdą nagrodzono chór „TuTu” ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Płocku.

W festiwalu uczestniczyli także soliści. Złotymi Gwiazdami obdarowani zostali: Jakub Mazurowski z Technikum w Zawidzu, Natasza Stefanicka ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku, Katarzyna Pesta z Zespołu Szkół w Ciachcinie, Aleksandra Rogozińska z parafii Rogozino, Zuzanna Nowak ze Szkoły Podstawowej w Smardzewie, Mateusz Staniaszek ze Szkoły Podstawowej w Iłowie, Paweł Piegat ze Szkoły Podstawowej w Nowej Górze, Weronika Fersz ze Szkoły Podstawowej w Proboszczewicach, Julia Tybuś ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie.

Z grona laureatów wyłoniono zdobywczynię Grand Prix festiwalu. Przyznano je Zuzannie Nowak ze Szkoły Podstawowej w Smardzewie. Ponadto w charakterze gwiazdy koncert dał zespół wokalno-instrumentalny „Qulturalni” z Gminnego Ośrodka Kultury w Cekanowie, który było zdobywcą Grand Prix w ubiegłym roku.

- Dwunasta edycja festiwalu przerosła nasze oczekiwania, jeśli chodzi o liczbę uczestników oraz poziom prezentacji. Nauczyciele i muzycy postawili przed swoimi podopiecznymi wysoką poprzeczkę. Było bogate instrumentarium: od instrumentów dętych, poprzez klawiszowe czy perkusyjne, po gitarowe. Nauczyciele muzyki wiedzą, jak dużo pracy potrzeba, aby one razem dobrze wybrzmiały. Poza tym zainteresowanie festiwalem rośnie: w tym roku przyjechało do nas ponad 250 osób – komentował Norbert Pałysa, który prowadził XII Festiwal Kolęd i Pastorałek w Rogozinie.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: parafia pw. św. Faustyny Apostołki Bożego Miłosierdzia w Rogozinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę