XI Piesza Pielgrzymka Akcji Katolickiej im. bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego do Słupna

XI Piesza Pielgrzymka z Płocka do Słupna - miejsca internowania podczas II wojny światowej błogosławionych płockich biskupów męczenników: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego odbyła się w sobotę 15 czerwca br. Akcja Katolicka Diecezji Płockiej zorganizowała ją w roku, w którym Kościół płocki obchodzi 20. rocznicę ich beatyfikacji.

Pielgrzymka_ak_do_s_upna.jpg

Pątnicy z różnych parafii w diecezji płockiej wyruszyli spod pomnika św. Jana Pawła II przy katedrze płockiej. Ich przewodnikiem był ks. Paweł Gniadkowski z parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie, towarzyszył mu ks. Marcin Durzyński z tej samej parafii.

W czasie 16-kilometrowej pątniczej wędrówki modlili się i słuchali konferencji. Dotyczyły one postaci biskupów z Płocka: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego - biskupa płockiego w latach 1908-1941, patrona Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej oraz bp. Leona Wetmańskiego, jego sufragana. Przypomniano m.in. ich heroiczną postawę podczas pobytu w niemieckim obozie w Działdowie, gdzie zostali zamęczeni.

Po dotarciu do Słupna pątnicy wzięli udział w Mszy św. w kościele parafii św. Marcina. Przewodniczył jej ks. inf. Marek Smogorzewski, pierwszy asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej po jej reaktywacji w 1996 r.

Kazanie wygłosił ks. Krzysztof Jończyk, asystent kościelny diecezjalnej Akcji Katolickiej. Powiedział w nim, że święci zazwyczaj kojarzą się z jakimiś bardzo odległymi czasami. Tymczasem biskupi z Płocka są wciąż obecni w diecezji, jeszcze niedawno żyli ludzie, którzy ich pamiętali czy którym udzielali sakramentu bierzmowania. Pozostało też dużo fotografii biskupów, wykonanych w różnych okolicznościach. Abp Nowowiejski z pietyzmem „dotykał krzyża Chrystusa” wizytując parafie, erygując kościoły, wspierając Polaków w Niemczech. Bp Wetmański zaś założył Caritas i był „ojcem dzieł miłosierdzia”.

- Ono dotykają naszych czasów. Są świętymi z krwi i kości. Ich mowa była prosta: „tak – tak, nie – nie”. Życie zamknęli w swoim męczeństwie. 83-letni starzec abp Antoni Julian umarł broniąc przez sprofanowaniem krzyż Chrystusa. Biskup Leon, gdy wybuch tyfus, zaraził się nim pełniąc posługę. Dziś nie ma słów prawdy, są przekłamania i manipulacje, a oni w tych nieludzkich czasach żyli prawdą. Jeśli szuka się natchnień do życia zgodnego z Ewangelią, to należy patrzeć właśnie na nich – zaakcentował proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Sadłowie.

W czasie Mszy św. Wiesława Winiarska, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej przekazała, że w roku 20. rocznicy beatyfikacji Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników członkowie stowarzyszenia przez rok każdego 12. dnia miesiąca będą zachowywać ścisły post w intencji księży i biskupów Kościoła płockiego. Akurat 12-go dnia miesiąca, ponieważ 12 czerwca przypada liturgiczne wspomnienie 108. męczenników II wojny światowej, wśród których są biskupi z Płocka.

Wiesława Winiarska odwołała się też do słów św. Jana Pawła II z 13 czerwca 1999 r. z beatyfikacji płockich biskupów męczenników, mówiąc, że pielgrzymkowa obecność w Słupnie jest świadectwem zwycięstwa Chrystusa i darem przywracającym nadzieję w niełatwym dla polskiego Kościoła czasie.

Po Mszy św. odbył się piknik integracyjny, przygotowany przez wiernych z parafii pw. św. Marcina w Słupnie. Pielgrzymkę zakończono Koronką do Miłosierdzia Bożego.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę