Wystawa o przebudowie katedry według Stefana Szyllera

W Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku otwarto wystawę z dokumentami przebudowy płockiej katedry według słynnego architekta Stefana Szyllera. Większość dokumentów spłonęła podczas Powstania Warszawskiego, ale i te, które się zachowały, przedstawiają imponujący warsztat pracy architekta: - Ta przebudowa uratowała katedrę podczas wojennych bombardowań – przekonywał ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku.

Stefan_szyller.jpg

Dokumenty, które pokazano na wystawie w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku dokumentują cały proces przebudowy płockiej katedry, prowadzoną przez jednego z najwybitniejszych architektów polskich i konserwatora zabytków Stefana Szyllera (1857-1933). Pokazują one, w jaki sposób rozwijała się koncepcja przebudowy bazyliki, konsekrowanej w 1144 r. przez bp. Aleksandra z Malonne.

Umieszczone na wystawie szkice i rysunki obejmują lata 1900-1903. Znalazło się na nich to, co nie spłonęło podczas Powstania Warszawskiego. Ocalała z pożogi część dokumentacji pokazuje jednak imponujący obraz warsztatu pracy architekta, prezentując różne koncepcje, z których tylko niektóre zostały wybrane do realizacji. Plansze zostały przygotowane i zdigitalizowane przez płocką uczelnię, wykonała je firma Marka Bartusia ArtLine z Płocka.

O historii przebudowy opowiedział podczas otwarcia wystawy proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski. Wskazał, że w czasie trwającego 3 lata remontu i przebudowy w katedrze m.in. podniesiono podłogę, przemurowano i zbudowano na nowo wieże, stworzono chór muzyczny, balustrady przy starych nagrobkach i ołtarzach.

Szyller zaprojektował też ambonę i meble w prezbiterium: - Kiedyś oprowadzając wiernych po katedrze zauważyłem odniesienia do bazyliki św. Piotra w Rzymie. Można je zobaczyć na przykład w odlanym z brązu nagrobku biskupa Michała Nowodworskiego, który ma wystającą stopę, niczym stopa św. Piotra. W katedrze nie ma też obrazów olejnych, a w ołtarzach są rzeźby i mozaiki - interpretował gospodarz bazyliki.

Przytoczył także wspomnienia S. Szyllera o tym, że katedra płocka w końcu XIX r. wieku była „w stanie całkowitej ruiny”. Zmuszony więc był „niebezpiecznie popękane i rozsypujące się ściany przemurować, niekiedy od fundamentów”.

Ks. Cegłowski zaznaczył też, że gdy nadeszła II wojna światowa już we wrześniu 1939 r. dwie bomby spadły na katedrę i zginęli w niej ludzie. Katedra została pozbawiona dachu. Dzięki wcześniejszemu remontowi Szyllera, który stworzył kopułę i wzmocnił sklepienia, świątynia nie legła w gruzach.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę