Wystawa o misjonarzach z diecezji płockiej w Muzeum Diecezjalnym

Sylwetki i pracę misjonarzy pochodzących z diecezji płockiej można poznać na wystawie w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym pokazano na niej, jak trudna bywa ich posługa: „O misjonarzach mało się mówi w diecezji, a przecież oni ofiarnie głoszą Ewangelię słowem i czynem” – komentował ks. Bogdan Zalewski, były misjonarz w Wenezueli.

14-img_8712.jpg

Barbara Piotrowska, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku podczas otwarcia wystawy 5 października br. zaznaczyła, że w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym rozbudowano dotychczas istniejącą stałą wystawę misyjną o biogramy księży, którzy bądź wciąż pracują na świecie na misjach, bądź po wielu latach powrócili do diecezji.

„Na wystawie umieściliśmy pamiątki, fotografie i wspomnienia księży misjonarzy z różnych stron świata. Są tam także informacje o misyjnych dziełach diecezji płockiej na przykład studni, którą w ufundowali Kamerunie wierni z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku” – zwróciła uwagę współorganizatorka wystawy.

Przypomniała także, że początkiem systematycznej pracy w Kościele polskim na rzecz koordynacji dzieła misyjnego było powołanie w 1967 roku Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W kolejnych latach powstawały także inne gremia, w tym MIVA Polska (Mission Vehicle Association), zajmującą się pomocą misjonarzom w zakupie środków transportu, Dzieło Pomocy „Ad Gentes” (do narodów), które zajmuje się wspieraniem projektów misyjnych czy Papieskie Dzieła Misyjne.

„Aktualnie na świecie pracuje na misjach 1.903 polskich misjonarzy i misjonarek. Przebywają oni w 99 rajach na 5 kontynentach. Najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Ameryce Łacińskiej na Karaibach – 766 osób. Krajami, w których jest najwięcej polskich misjonarzy, są: Brazylia – 238, Boliwa – 122, Argentyna – 119, Peru – 57 i Paragwaj – 44” – wymieniła Barbara Piotrowska.

Z kolei ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji, proboszcz parafii Rokicie, przypomniał, że z diecezji płockiej pochodzi 31 misjonarzy - diecezjalnych i zakonnych, w tym 9 księży diecezjalnych.

„Misje to dzieło nas wszystkich, to wsparcie duchowe i materialne, jakiego potrzebują misjonarze. Misjonarz, to również świadek i ambasador Polski i polskości, jest znakiem łączności z ojczyzną przodków. Ja byłem na przykład w Wenezueli nauczycielem języka polskiego dla dzieci potomków Polaków, którzy przed laty opuścili nasz kraj. Ale misjonarze to też ci, którzy zeszli na margines życia w diecezji, mało się o nich mówi, a przecież oddają się ofiarnie głoszeniu Ewangelii. Ich praca jest bardzo ważna, bo Kościół ze swej natury jest misyjny” - stwierdził były misjonarz i współautor wystawy.

Na wystawie przedstawiono m.in. sylwetki obecnych misjonarzy. Są to: ks. Wiesław Morawski (od 1972 roku w Brazylii), ks. Marek Bruliński (od 1989 roku w Peru), ks. Zbigniew Rembała (od 1994 roku w Peru), ks. Marek Figurski (wyjechał do Brazylii po roku 2000), ks. Adam Pergół (od 2001 roku w Zambii), ks. Rafał Krawczyk (od 2007 roku w Rosji), ks. Paweł Sprusiński (od 2009 roku w Peru), ks. Jarosław Tomaszewski (od 2014 roku w Urugwaju), ks. Krzysztof Krawczak (od 2015 roku w Kazachstanie).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę